100 lat Kozy Mątewskiej. Zobaczcie film – przywoła wiele wspomnień. Zapraszamy też do udziału w konkursie

Materiał informacyjny CIECH Soda Polska S.A.
Doczekaliśmy się pięknego jubileuszu. Niestety, Koza Mątewska nie wyszła w tym roku na ulice. Powstało jednak nagranie filmowe obejmujące kilkadziesiąt lat obchodów związanych z kultywowaniem nieprzerwanej, wiekowej już tradycji na terenie Osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. Poznajcie historię widzianą oczyma organizatorów i mieszkańców.

Pan Piotr Sobierajski – główny organizator orszaku zachęca również do uczestnictwa w konkursie, którego tematyka oscyluje wokół lokalnej historii zapustowej, a także nawiązuje do niedawnej, sto czterdziestej rocznicy powstania Zakładów Chemicznych. Wystarczy wypełnić krótki quiz, a następnie przesłać prywatny materiał (film, fotografia, spisana opowieść) związany z powyższym tematem. Szczegóły i regulamin znajdziecie na fanpage’u Kozy Mątewskiej: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008912791580. Najciekawsze relacje zostaną nagrodzone.

Powyższe inicjatywy zrealizowano przy współpracy z Ciech Soda Polska S.A. i Zarządem Osiedla „Mątwy”.

Historię tworzą ludzie. Pomiędzy szorstkimi zakresami dat i nazwisk wyłania się właściwa dla danego miejsca obyczajowość. Jeśli kilku zapaleńców pokocha tę samą ideę, to musi ona zapuścić korzenie. Tak właśnie stało się ponad sto lat temu na Osiedlu Mątwy w Inowrocławiu i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Traf chciał, że planowane na ten rok obchody, w związku z pandemią nie mogą się odbyć w oczekiwanej formie. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy podążyliby za brzmieniem donośnej kapeli w towarzystwie dobrze nam znanych przebierańców, do alternatywnej formy uczestnictwa w tym zwyczajowym przedsięwzięciu.

Film autorstwa Bartosza Goliwąsa opiera się o wywiad z organizatorami oraz o refleksje wywołane zdjęciami zawartymi w skrupulatnie prowadzonych kronikach, dostępnymi nagraniami z przemarszów w połączeniu z obecnym obrazem osiedla. Całość stanowi sentymentalną podróż sięgającą kilku pokoleń uczestniczących w mątewskim zwyczaju pożegnania karnawału. Liczymy, że uda nam się zaangażować sympatyków do przesłania w ramach konkursu prywatnych materiałów związanych z uczestnictwem w przemarszach z poprzednich lat. Nowe stulecie tradycji rozpoczniemy z wartościowym zbiorem relacji świadczących, jak głęboko w lokalnej mentalności zapuściły się jej korzenie. Tym bardziej, że nasza kujawska „Koza” trafiła na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. A to już zobowiązuje nas wszystkich.

Dodaj ogłoszenie