50% kosztów uzyskania przychodów - dla kogo, jakie limity?...

  50% kosztów uzyskania przychodów - dla kogo, jakie limity? Zmiany rozliczenia twórców w PIT 2019!

  Materiał informacyjny

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  50% kosztów uzyskania przychodów - dla kogo, jakie limity? Zmiany rozliczenia twórców w PIT 2019!
  Część twórców nie będzie miała powodów do radości, rozliczając PIT 2019. Zmiany, jakie zaszły w prawie podatkowym, ograniczyły listę zawodów, których przedstawiciele mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodów. Zmiany nie są jednak niekorzystne dla wszystkich, ponieważ równocześnie zwiększono limit przychodów, który pozwalał odliczyć 50% kosztów autorskich. Jak w związku z tym wygląda rozliczenie twórców za 2018 rok?
  50% kosztów uzyskania przychodów - dla kogo, jakie limity? Zmiany rozliczenia twórców w PIT 2019!

  PIT 2019 – zmiany w warunkach obowiązujących twórców i artystów


  Obliczając wysokość podatku,w wielu przypadkach można odliczyć od kwoty przychodu koszty jego uzyskania. Ich wysokość zależy jednak od kilku czynników, m.in. od tego, czy podatnik korzystał z praw autorskich bądź pokrewnych, lub nimi rozporządzał.
  To ważne, ponieważ dla podatników, którzy zajmują się działalnością twórczą, zarezerwowane są szczególne przywileje. Takim osobom przysługuje prawo zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to konkretnie tych podatników, którzy osiągali przychody z tytułu:
  • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – wtedy koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% przychodu;
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa do stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, przy czym opłata ta musiała być otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z jaką zawarto umowę licencyjną – wtedy koszty uzyskania przychodów również określa się w wysokości 50% przychodu;
  • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w tym przypadku wyjątkowo koszty są obliczane w oparciu o kwotę przychodu, od której odejmuje się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe, które zostały potrącone przez płatnika w danym miesiącu (składki te są wyszczególnione w art. 26 podstawa obliczenia pod. doch. od os. fiz. ust. 1 pkt 2 lit. b) i których podstawę wymiaru stanowi ów przychód.
  • ostatni punkt nie obejmuje jednak osób, które – choć korzystały z praw autorskich lub nimi rozporządzały – nie uzyskały przychodów, wykonując obowiązki w ramach branż lub profesji wymienionych w art. 22 ust. 9 z 26.07.1991 r. ustawy o pod. doch. od os. fiz. One nie będą mogły zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT 2019. Zmiany w prawie podatkowym, obowiązujące od 1 stycznia 2018, im to uniemożliwiły.


  Zawody uprawnione do stosowania 50% kosztów autorskich


  Osoby, które chcą skorzystać z możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w 2018 osiągały przychody z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych (lub rozporządzania nimi), są do tego uprawnione, jeśli ów przychód uzyskiwały w ramach działalności twórczej w zakresie:
  • architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki,
  • literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki,
  • twórczości audialnej i audiowizualnej,
  • programów komputerowych lub gier komputerowych,
  • teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

   Prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów mają także podatnicy, którzy zajmowali się:
  • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • produkcją audialną i audiowizualną,
  • działalnością publicystyczną,
  • działalnością muzealniczą w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, a także wydawniczej,
  • działalnością konserwatorską,
  • działalnością badawczo-rozwojową, naukową, naukowo-dydaktyczną, badawczą, badawczo-dydaktyczną oraz prowadzoną w uczelni działalności dydaktycznej.

   Ponadto 50% koszty uzyskania przychodów mogą zastosować również osoby, które uzyskały przychody z tytułu prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ust, z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia.


  Przy rozliczeniach przychodów za 2017 rok nie był jeszcze stosowany zamknięty katalog profesji, uprawnionych do preferencyjnej stawki kosztów, jaki obowiązuje w PIT 2019. Zmiany mogą, więc być dotkliwe dla niektórych podatników.

  Pozostałe przypadki

  A co z osobami, których zawód nie znalazł się wśród tych, uwzględnionych w ustawie? W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, stosuje się pracownicze koszty uzyskania przychodów, określane ryczałtem:
  • 111,25 zł – dla osób mieszkających w tej samej miejscowości, w której znajduje się ich zakład pracy,
  • 139,06 zł – dla osób, które mieszkają w innej miejscowości, niż ta, w jakiej znajduje się ich zakład pracy.


  Natomiast podatnicy, którzy uzyskiwali przychody z umów cywilnoprawnych, mogą odliczyć kwotę w wysokości 20% kosztów uzyskania przychodu. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy podatnik może udowodnić, że poniósł większe koszty.
  Z kolei osoby, których przychód był osiągany jedynie z tytułu korzystania bądź rozporządzania prawami autorskimi nie mogą uwzględnić żadnych kosztów uzyskania przychodu w deklaracji PIT 2019. Zmiany nie będą dotyczyły tej grupy podatników.

  Wyższy limit – dobra wiadomość dla twórców


  Ustawodawca wprowadził jeszcze jedną zmianę istotną z punktu widzenia twórców, która dotyczy kwoty uzyskiwanego przez nich przychodu. Wystarczy, że dochody twórcy wynosiły nie więcej niż 85 528 zł, a ma on prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Jeśli podatnik przekroczy ten limit, zostaje pozbawiony możliwości skorzystania z odliczenia w PIT 2019. Zmiany, takie jak ta, z pewnością ucieszą wielu twórców – wcześniej limit ten wynosił 42 764 zł.

  Podatnicy, którzy chcą mieć pewność, że prawidłowo określili koszty uzyskania przychodów, mogą rozliczyć się z pomocą programu do PIT Pro. On obliczy wszystkie kwoty, jakie należy wykazać na formularzy, a na dodatek wskaże, jakie pola należy wypełnić w danym przypadku. Dzięki temu przeprowadzanie rozliczeń staje się znacznie łatwiejsze.

  >>>Rozlicz PIT 2019 już dziś!<<<
  >>>Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut!<<<  Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

  Czytaj treści premium w Gazecie Pomorskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Wideo