Studniówki 2019
  50-lecie uczelni czyli od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do...

  50-lecie uczelni czyli od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  50-lecie uczelni czyli od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  1/18
  przejdź do galerii

  Bydgoszcz jako miasto uniwersyteckie przyciąga do siebie tysiące młodych ludzi z całej Polski.
  Bez wątpienia na rozwój kultury studenckiej grodu nad Brdą niebagatelny wpływ miało pojawienie się w 1969 roku na edukacyjnej mapie miasta Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Spadkobierczyni Studium Nauczycielskiego stanowiła jedną z czterech pierwszych w Polsce samodzielnych szkół wyższych, powołanych w celu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych. Trzyletnie studia rozpoczęło wówczas ponad 300 żaków na7 kierunkach. W pierwszych latach działalności szkoła miała charakter głównie nauczycielski. Wraz z powstaniem w 1974 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Bygoskiej im. Kazimierza Wielkiego powołanej w 2000 roku, ukierunkowanie naukowe ulegało rozwojowi, a obszary badawcze stawały się coraz rozleglejsze. Nie był to jednak kres dążeń uniwersyteckich. Lata 90. XX w. i pierwsze lata XXI w. stanowiły bowiem etap intesywnych starań, które zakończono sukcesem w postaci powołania w 2005 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  Przez 50 lat profil uczelni bardzo się zmieniał, oferta była regularnie rozszerzana, zyskując nowe kierunki kształcenia oraz uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Rola uczelni zyskała na znaczeniu również dzięki współpracy z innymi ośrodkami badawczymi na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

  Dziś UKW to uniwersytet o ugruntowanej pozycji, największy w mieście i drugi w regionie kujawsko-pomorskim. Kształcąc studentów na ponad 50 kierunkach studiów, w tym wielu autorskich – humanistyka 2.0, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną czy rewitalizacja dróg wodnych – daje szansę młodym ludziom na zdobycie pożądanych przez pracodawców umiejętności zawodowych.

  Każdego roku mury uczelni przekracza kilka tysięcy studentów, zaś ilość kończących uczelnię na przestrzeni 50 lat przekroczyła okrągłą liczbę 100 tysięcy absolwentów.

  Jubileusz 50-lecia istnienia uczelni skłania do podsumowań i refleksji, stanowi także bodziec do podejmowania kolejnych działań i planów oraz wdrażania zmian. Uniwersytet bazując na tradycji swoich poprzedniczek, śmiało otwiera się na nowe wyzwania i kierunki rozwoju, dostosowując swój profil do aktualnych trendów społecznych i gospodarczych.

  Prezentacje uczelni

  Edukacja informacje

  1 3 4 5 ... 64 »
  12 Tenorów i wielkie przeboje tysiąclecia w Bydgoszczy!

  12 Tenorów i wielkie przeboje tysiąclecia w Bydgoszczy!

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego