Szefie potrzebujesz pieniędzy na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego? Staraj się o dofinansowanie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na kolejną edycję konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" - podała Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Nabór będzie trwał od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. Będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Uwaga, wykonawcą takiej usługi mogą być tylko jednostki naukowe. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w kwocie 60-400 tys. zł.

Więcej informacji na stronie - http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r.

Tu pisaliśmy o poprzedniej edycji: Pieniądze na badania przemysłowe i innowacje!