Co wiesz o naszych lasach?

Redakcja
Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Toruniu obejmuje lasy regionu kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 430 tysięcy hektarów. Główne kompleksy leśne zlokalizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w południowej części pomorskiego, wzdłuż Wisły, Noteci, Brdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością i zwartością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska i Lasy Gostynińsko-Włocławskie. Ponieważ w regionie dominują ubogie i niezbyt wilgotne siedliska, królową naszych lasów jest sosna.
Co wiesz o naszych lasach?

Toruńska Dyrekcja Lasów nadzoruje 27 nadleśnictw, które prowadzą gospodarkę leśną opartą na czterech podstawowych zasadach:
- powszechnej ochrony lasów;
- trwałego utrzymania lasów;
- powiększania zasobów leśnych;
- zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów, w tym społecznych i ochronnych (ekologicznych) oraz produkcyjnych.

Las zaczyna się od nasion

Co wiesz o naszych lasach?

Każdego roku szkółki leśne nadleśnictw RDLP w Toruniu dostarczają do zalesień i odnowień około 60 milionów sadzonek - z tego połowę iglastych i połowę liściastych. Aby wyhodować ogromną ilość małych drzewek i zrobić zapasy nasion na lata nieurodzajne, leśnicy pozyskują nasiona drzew i krzewów leśnych, np. w 2011 roku zebrali 32 tony szyszek z drzewostanów nasiennych sosny. Z nich wyłuszczyli 500 kilogramów nasion, czyli niemal 100 milionów pojedynczych nasionek.

Na okres wiosenny przypada kampania sadzenia lasów. W regionie kujawsko-pomorskim każdego roku zakłada się około 3000 hektarów nowego lasu, co odpowiada wielkością czterem tysiącom boisk piłkarskich!

Lasów w Polsce przybywa!

Co wiesz o naszych lasach?

Mało kto wie, że dzięki wysiłkom leśników, lasów w naszym kraju przybywa. Lesistość Polski od 1945 roku wzrosła z 21 do obecnych 29 procent. A to jeszcze nie koniec. Dzięki realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, w 2020 roku lasy mają pokrywać jedną trzecią powierzchni Polski. Niestety, Europa jest jednym z nielicznych miejsc na mapie świata, gdzie lasów jest coraz więcej - globalne zasoby leśne się kurczą, głównie za sprawą wycinania lasów tropikalnych.

Więcej rzadkich gatunków

Co wiesz o naszych lasach?

O walorach przyrodniczych lasów Pomorza i Kujaw świadczy objęcie ich znacznej części różnymi formami ochrony. Wśród nich, na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, znajdują się 103 rezerwaty przyrody, gdzie chroni się cenne ekosystemy z całym bogactwem fauny i flory. Wartość Borów Tucholskich doceniono ustanawiając największy w kraju obszar Natura 2000 i rezerwat biosfery UNESCO.

Co wiesz o naszych lasach?

W lasach coraz lepiej czują się tak rzadkie niegdyś gatunki jak wilk, łoś, czy bóbr. Spotkanie z łosiem nie jest już niczym nadzwyczajnym - w naszych lasach żyje ich blisko czterysta. Trudniej jest napotkać wilka - choć w regionie żyje ich około 35, to prowadzą skryty tryb życia i unikają ludzi. Nawet bóbr, który trzebi liściaste gatunki drzew wzdłuż rzek i wyrządza szkody rolnikom, doprowadzając też do podtopień, jest naturalnym elementem środowiska leśnego, wzmagającym jego zdolności zatrzymywania wody i ma swoje miejsce w lesie.

Co wiesz o naszych lasach?

Donośny głos żurawia, zwany klangorem, stał się już częstym odgłosem leśnych kniei. Wzrost liczebności notuje również nasz herbowy ptak - bielik, który wraz z innymi najrzadszymi gatunkami - kanią rudą, bocianem czarnym, puchaczem i orlikiem krzykliwym - chroniony jest przez leśników w 88 strefach ochrony wokół gniazd.

Ekologia w lesie

Co wiesz o naszych lasach?

Najżyźniejsze gleby w Polsce, zajęte pierwotnie przez bogate oraz bujne lasy liściaste i mieszane, od kilku stuleci są zagospodarowane rolniczo. Lasy zaś porastają obecnie głównie gleby o małej żyzności, nieprzydatne do upraw rolnych.

Co wiesz o naszych lasach?

Gospodarka leśna Pomorza i Kujaw, na przestrzeni XIX i niemal całego XX wieku, nastawiona była na hodowlę drzewostanów z przewagą sosny zwyczajnej, która jest gatunkiem o stosunkowo małych wymaganiach siedliskowych. Doprowadziło to do uproszczenia składu gatunkowego lasów. Jednak, już od dwóch dziesięcioleci leśnicy w Polsce i w naszym regionie prowadzą intensywne działania "proekologiczne", których celem jest hodowla lasów cechujących się możliwie bogatym składem gatunkowym, dużą różnorodnością biologiczną - a dzięki temu - bardziej odpornych na działanie licznych zagrożeń, zarówno biotycznych (np. szkodliwe owady, choroby grzybowe), abiotycznych (np. silne wiatry, mrozy), jak i ze strony człowieka (pożary, zanieczyszczenia).

Co wiesz o naszych lasach?

Niektóre z tych proekologicznych działań realizowanych przez leśników na Kujawach i Pomorzu to:
- zakładanie zróżnicowanych gatunkowo lasów z pełnym rozpoznaniem podłoża glebowego, żyzności i wilgotności siedlisk,
- ochrona i popieranie w zabiegach hodowlanych i ochronnych gatunków liściastych i wszelkich domieszek w składzie drzewostanów,
- maksymalne ograniczenie stosowania w gospodarce leśnej (w ochronie lasu) środków chemicznych szkodliwych dla organizmów żywych na rzecz metod biologicznych np. zakładanie ognisk biocenotycznych (czyli swego rodzaju oaz o zwiększonym bogactwie gatunków drzew i krzewów) w uprawach leśnych, tworzenie remiz dla ptaków i innych pożytecznych dla lasu organizmów, przebudowa składu gatunkowego drzewostanów,
- pozostawianie w lesie, w toku prowadzenia prac hodowlanych i ochronnych, zwiększonej ilości drzew martwych aż do ich całkowitego rozkładu w celu podniesienia różnorodności gatunkowej lasów, stabilizacji i wzmocnienia ich naturalnej odporności,
- zatrzymywanie wody w lesie w toku działań ochronnych ogólnie zwanych małą retencją, jak odtwarzanie oczek wodnych, budowa grobli i zastawek na ciekach wodnych, szczególna ochrona siedlisk bagiennych i wilgotnych,
- aktywna ochrona cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt w drodze tworzenia korzystnych warunków dla ich życia i rozwoju, np. strefy ochronne wokół gniazd ptaków drapieżnych, przywracanie cisa, ochrona łąk śródleśnych,
- prowadzenie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Leśnej, prowadzenie terenowej edukacji przyrodniczo-leśnej dzieci, młodzieży i dorosłych (130 tys. uczestników różnych form edukacji leśnej w lasach kujawsko-pomorskich w 2011 r.)

Gospodarka certyfikowana

Od 2002 roku RDLP w Toruniu posiada certyfikat dobrej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council), a od 2011 roku certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Dokumenty te poświadczają, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie. Mają one duże znaczenie dla odbiorców surowca drzewnego, gdyż ułatwiają im sprzedaż wyrobów na rynkach światowych.

Największe zagrożenia lasów Kujaw i Pomorza

Płoną lasy...
Od początku 2012 roku w nadleśnictwach RDLP w Toruniu wybuchło 88 pożarów. Spłonęły 32 hektary drzewostanów, młodników i upraw leśnych. Straty finansowe wyniosły 62 tysiące złotych, ale straty w środowisku przyrodniczym są trudne do oszacowania. Niestety, podpalenia stanowią wciąż ponad połowę pożarów, a w tym roku ich główną przyczyną było wypalanie traw. Dlatego Lasy Państwowe prowadzą kampanię społeczną Świadomi zagrożenia, mającą na celu edukację dotyczącą przyczyn powstawania pożarów lasu.

Toniemy w śmieciach...
Na terenie 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w ubiegłym roku zebrano 7,6 tysiąca metrów sześciennych śmieci. To tak, jakbyśmy wyrzucili do lasu ponad dwieście tysięcy worków śmieci. Leśnicy w 2011 roku wydali na sprzątanie rekordową sumę - prawie milion złotych. Te pieniądze można było wykorzystać chociażby na zagospodarowanie turystyczne lasów, np. nowe miejsca postoju pojazdów, ławki i zadaszenia służące turystom i grzybiarzom.

Pomóż chronić nasze lasy!

Wideo

Dodaj ogłoszenie