Emerytura rolnicza - jak jest wyliczana i czy można ją podwyższyć? Co, jeśli pracowało się w rolnictwie i poza nim? Składki płacone w ZUS i KRUS sumują się? Na pytania Czytelniczki odpowiada ekspertka.

Do naszej redakcji z pytaniem o emeryturę zwróciła się rolniczka z powiatu lipnowskiego. "Odliczam lata do emerytury. Im bliżej tego czasu, tym bardziej boję się jej wysokości. Od 25 lat jestem rolniczką, wcześniej przez 5 lat pracowałam w wyuczonym zawodzie i płaciłam ZUS. Potem zaczęłam pracę w gospodarstwie i płacę składki KRUS. Teraz martwię się tym, co słyszę, że nikt mi tego czasu składek ZUS nie doliczy do emerytury. Czy rzeczywiście, jeśli ktoś był ubezpieczony w ZUS i KRUS to musi wybrać, skąd chce emeryturę?", zastanawia się pani Elżbieta.

"Czy da się płacić podwójne składki KRUS, żeby mieć wyższą emeryturę? Można cokolwiek zrobić formalnie czy trzeba sobie samemu odkładać na starość?" - pyta Czytelniczka. O wyjaśnienie tych kwestii poprosiliśmy w bydgoskim oddziale KRUS.

- Jak wynika z treści pytania Czytelniczki, która urodziła się po dniu 31.12.1948 r. (odliczamy lata do emerytury) będzie zatem mogła skorzystać z dwóch emerytur z ZUS i KRUS - uspokaja Józefa Spychała, Kierownik Wydziału Świadczeń.

Trzeba złożyć wniosek, żeby dostać emeryturę

- Warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej jest bowiem ukończenie wieku emerytalnego (60 lat kobieta) i podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. ZUS natomiast przyzna i wyliczy świadczenie pracownicze wyłącznie na podstawie okresu opłacania składek z tytułu pracy poza rolnictwem. Przyznanie prawa do emerytury następuje na wniosek, czyli w miesiącu, w którym kończy wiek emerytalny należałoby złożyć wniosek w ZUS-ie i w KRUS-ie.

Od czego zależy wysokość emerytury?

- Wysokość emerytury rolniczej nie jest uzależniona od wysokości opłaconych składek, lecz od okresu ich opłacania. Wysokość składek w KRUS-ie jest natomiast uzależniona od ilości użytkowanych gruntów (taki jest wymóg ustawowy). Nie można "samemu" zadeklarować i płacić podwójnych składek, aby zwiększyć sobie w przyszłości wysokość emerytury rolniczej - wyjaśnia Józefa Spychała.

Podpowiada: - Czytelniczka powinna wystąpić również do ZUS o ustalenie kapitału początkowego, jeżeli dotychczas tego nie uczyniła. Wszelkich informacji w powyższej sprawie uzyska bezpośrednio w ZUS (jakie są wymagane dokumenty).

W III kwartale 2018 roku KRUS wypłacał emeryturę 911 tys. osób, w województwie kujawsko-pomorskim - 59 850 osobom.