Ekoskład - razem zadbajmy o środowisko

Materiał informacyjny "EKOSKŁAD"
Udostępnij:

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. ( podlinkowane do ekoskladsluzewo.pl ) powstało 30 października 1997 roku na mocy uchwały podjętej przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej i już od ponad dwudziestu lat działa w branży ochrony środowiska.

Pierwotnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki było prowadzenie składowiska odpadów komunalnych. Z biegiem lat, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, Spółka rozszerzała swoją działalność, by obecnie być znaczącym podmiotem świadczącym kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W celu świadczenia tego typu usług zbudowaliśmy odpowiednią bazę transportowo-magazynową i zakupiliśmy niezbędny sprzęt. Mamy też doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Wszystko to pozwoliło nam dostosować się do obecnych wymagań związanych z gospodarką odpadami.

Przez te wszystkie lata naszej działalności wraz z mieszkańcami obsługiwanych przez nas Gmin widzieliśmy zmiany zachodzące w postępowaniu z odpadami. Wiązało się to również ze zmianami w naszym działaniu, pracy oraz spostrzeganiu problemów związanych z ochroną środowiska. Przebrnięcie przez nie wiązało się z wieloma wyrzeczeniami oraz niełatwymi momenty w historii naszej Spółki, a jednocześnie pozwoliło nam rozwijać się i rozbudować.

Wciąż jesteśmy świadkami ciągłej metamorfozy segregacji odpadów oraz podejścia do tej kwestii polskiego społeczeństwa. Obserwacja i analiza zachowania mieszkańców pozwala zauważyć, że zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Niestety, nie oznacza to jednak, że z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy pełny sukces. Wciąż część społeczeństwa nie widzi sensu i potrzeby dbania o otaczające nas środowisko, segregacja jest dla nich złem koniecznym. Sytuacja taka doskonale wskazuje, że przed nami jeszcze wiele pracy.

Dlatego Przedsiębiorstwo „EKOSKŁAD” stawia sobie jako jeden z głównych celów swojej działalności, uświadomienie społeczeństwa jakie skutki niesie za sobą odpowiednia gospodarki odpadami. Trafne jest tutaj polskie przysłowie, w myśl którego „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego swoje działania ukierunkowaliśmy na pracę z najmłodszymi. To oni są naszą przyszłością i to oni zadecydują o kolejnych losach naszego społeczeństwa oraz rzeczywistości w której będziemy żyć.

W związku z tym, w ostatnich latach zainicjowaliśmy szereg projektów, z pomocą których chcemy pokazać lokalnej młodzieży czym skutkuje niewłaściwe postępowanie z odpadami oraz jakie kroki należy poczynić, aby skutecznie chronić otaczające nas środowisko naturalne. Oto kilka z nich:

Wycieczki szkolne na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie

W związku z obchodzonym „Międzynarodowym Dniem Ziemi”, na terenie naszego Przedsiębiorstwa gościliśmy uczniów szkół powiatu Aleksandrowskiego. Akcja, w trakcie której kilkuset uczniów mogło zobaczyć jak wygląda funkcjonowanie naszej Spółki. Młodzież poznało różne etapy „podróży” odpadów w naszej instalacji. Wstępnie przedstawialiśmy ideę prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz jak wygląda segregacja odpadów w takim punkcie. Następnie dzieci mogły zobaczyć proces segregacji odpadów na naszej Sortowni oraz Kompostowni. Uświadomiło im to jaką drogę przebywają odpady z ich domu do końcowej segregacji, by ostatecznie surowce wtórne mogły być ponownie wykorzystane. Młodzież mogła dosadnie zobaczyć, że segregacja nie kończy się na wyrzuceniu odpadu do śmietnika, lecz jest to dopiero początek ciężkiej pracy nad odzyskiem surowców. W trakcie oprowadzania przekazaliśmy zwiedzającym szereg informacji o procesach zachodzących w trakcie odzysku, ponownym wykorzystaniu surowców wtórnych czy np. „długości życia” odpadów.

"Czyste podwórko – czysta Polska”

Był to program inormacyjno- edukacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia przeprowadziliśmy w przedszkolach z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Łącznie w przeprowadzonych spotkaniach udział wzięło 271 dzieci. Staraliśmy się wykorzystać różne metody nauczania przystosowane do wieku odbiorcy. Dlatego w trakcie zajęć wprowadziliśmy zabawy ruchowe, prace przy tematycznych kolorowankach, omawianie prac oraz prezentację o segregacji odpadów. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym człowiek najszybciej chłonie i przyswaja informacje. Dlatego liczymy, że dzięki zastosowanym przez nas metodom, zajęcia przyniosą spodziewane efekty w formie zwiększenia świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.


Segregacja odpadów drogą do sukcesu

Program dla uczniów klas 0-IV, w którym udział wzięło tysiąc osób. W trakcie przeprowadzonych zajęć nasi pracownicy wraz z nauczycielami poruszali najważniejsze zagadnienia związane z segregacją odpadów oraz ochroną środowiska naturalnego. Przedstawiliśmy młodzieży, jakie skutki niesie niewłaściwe postępowanie z odpadami, w jaki alternatywny sposób można wykorzystać surowce wtórne oraz jakie działania zapewnią poprawę stanu naszego otoczenia.


Akcje „Zbieraj surowce – żyj ekologicznie”

Dwie edycje konkursu przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. W trakcie akcji uczniowie mieli za zadanie zbierać surowce wtórne w postaci makulatury oraz butelek typu PET. Materiały te były ważone w szkołach a następnie przekazywane do naszego Przedsiębiorstwa. Za każdy kilogram oddanego surowca przypisane są punkty, które na koniec akcji, mogły zostać wymienione na nagrody rzeczowe. Zakończeniu akcji towarzyszył test, w którym uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat segregacji odpadów, gospodarki odpadami oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska. Celem akcji było przedstawienie właściwych zasad segregacji oraz wprowadzenie u młodzieży odpowiednich nawyków związanych z segregacją odpadów.

Budowa Ścieżki edukacyjnej na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie

W 2019 roku na terenie Spółki powstała ścieżka edukacyjna poświęcona tematyce segregacji odpadów. Składa się ona z jedenastu stacji, na których znajdują się tablice informacyjne, koło wiedzy, „światowid” itp. Zakończenie ścieżki stanowi altana służąca za miejsce spotkań oraz zajęć edukacyjnych.

To tylko część naszych inicjatyw. Każda z nich powstała z myślą o sprawnym rozpowszechnianiu wiedzy o segregacji odpadów oraz dobrych, ekologicznych nawykach. Wierzymy, że nasze działania przyniosą owoce w przyszłości, a kolejne pokolenia nie będą musiały zmagać się z problemami, które dotykają nas obecnie. Właściwa gospodarka odpadami oraz ochrona środowiska naturalnego w ciągu istnienia naszej Spółki stała się dla nas nie tylko pracą ale również ideą, którą chcemy przekazywać reszcie społeczeństwa. Ponad dwadzieścia lat działalności, rozwoju oraz obserwacji zmian zachodzących w gospodarce odpadami, pokazało nam z jak ważnymi problemami spotykamy się na co dzień. Jesteśmy pewni, że zarówno praca z młodzieżą, uświadamianie społeczeństwa oraz dalsze zmiany w gospodarce odpadami są gwarantem pozytywnych zmian w tym zakresie.

ul. Polna 87
87-710 Służewo
[email protected]
Tel. 54-282-02-45 | 600 880 241
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Fb