Elektroniczne zawieranie umów to przyszłość bankowości przedsiębiorstw

Materiał informacyjny BANKU PEKAO SA
Udostępnij:
Bank Pekao S.A. wprowadza SelfieSign umożliwiając w pełni zdalne nawiązywanie relacji dla sektora MŚP i korporacji

Bank Pekao S.A. jeszcze przed pandemią COVID-19 rozpoczął wdrażanie cyfrowej transformacji i jako pierwszy w Polsce wprowadził proces otwierania konta na selfie dla klientów indywidualnych, a następnie wprowadził takie rozwiązanie dla mikro-przedsiębiorców. Niedługo po wprowadzeniu lock-downu wiosną 2020 r. bank udostępnił pierwsze rozwiązanie zdalnego nawiązywania relacji również dla firm MŚP i korporacji, początkowo oparte o video-weryfikację reprezentantów potencjalnego klienta i zawarcie umowy w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.

Obecnie bank wprowadził zupełnie nową jakość w obszarze zdalnego pozyskiwania małych, średnich, a nawet największych przedsiębiorstw. SelfieSign zapewnia wygodę użytkowników spełniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa. - Dzięki nowatorskiemu połączeniu istniejących narzędzi tj. weryfikacji tożsamości ‘na selfie’ oraz autoryzacji dokumentów elektronicznym podpisem kwalifikowanym, wykreowaliśmy rozwiązanie umożliwiające całkowicie zdalne nawiązanie relacji bez ograniczeń produktowych czy limitów transakcyjnych, co w segmentach większych klientów jest kluczowe – mówi Jędrzej Fryc, Manager Zespołu Cyfryzacji Procesów Biznesowych w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw Banku Pekao S.A.

By móc skorzystać z SelfieSign wystarczy, że reprezentanci potencjalnego klienta posiadają elektroniczne podpisy kwalifikowane, pocztę elektroniczną oraz dostęp do urządzenia posiadającego kamerę – może to być zarówno smartfon, jak też tablet czy laptop, a nawet komputer stacjonarny z podłączoną kamerką zewnętrzną. - Takim zestawem narzędzi dysponuje obecnie znakomita większość firm, które pozyskujemy, i to właśnie stanowi o sile i potencjale naszego rozwiązania – dodaje Jędrzej Fryc.

Proces nawiązania relacji w oparciu o SelfieSign składa się z kilku etapów. Początkowe ustalenia odbywają się telefonicznie oraz e-mailowo, a wszystkie dokumenty przekazywane w całym procesie pocztą elektroniczną są zabezpieczone indywidualnie ustalonym hasłem. Następnie reprezentanci potencjalnego klienta przechodzą przez weryfikację ‘na selfie’ – pozytywny wynik tej weryfikacji jest warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy. Ostatnim elementem procesu jest zawarcie umowy drogą e-mailową – otrzymaną od banku umowę wraz z dokumentacją towarzyszącą klient podpisuje elektronicznym podpisem kwalifikowanym i odsyła ją do banku, który również podpisuje dokumenty podpisem kwalifikowanym i odsyła je zwrotnie klientowi.

Warto poświęcić kilka słów weryfikacji tożsamości ‘na selfie’, która w pierwszym odczuciu może się wydać nieadekwatna w odniesieniu do dużych firm. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim weryfikację tożsamości tą metodą przechodzą nie wszyscy reprezentanci klienta lecz tylko te osoby, które będą następnie podpisywać umowę w jego imieniu. W praktyce to najczęściej nie więcej niż 2 reprezentantów. Klient wskazuje takie osoby podając bankowi ich podstawowe dane oraz adresy e-mail. Następnie każdy z tych reprezentantów otrzymuje pocztą elektroniczną unikatowy link do dedykowanej strony www, na której może się odbyć weryfikacja tylko tego konkretnego człowieka. Ze względów bezpieczeństwa wiadomość z linkiem nie zawiera żadnych danych osobowych, co uniemożliwia wykorzystanie linka przez osoby postronne.

Po otwarciu strony WWW reprezentant podaje swój Pesel oraz NIP firmy, w imieniu której działa, i po zaakceptowaniu regulaminu, Informacji Administratora Danych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku twarzy przechodzi do właściwej weryfikacji. W pierwszym kroku należy wykonać fotografie tyłu oraz przodu swojego dowodu osobistego. W drugim kroku należy nagrać trzy kilkusekundowe filmiki wykonując gesty wylosowane przez aplikację (np. spojrzeć w lewo). I to już wszystko. Cała weryfikacja po stronie reprezentanta zajmuje nie więcej niż 2-3 minuty, a polecenia wyświetlane na ekranie prowadzą użytkownika przez kolejne kroki.

W trosce o bezpieczeństwo danych zdjęcia i filmy nie zapisują się na urządzeniu, na którym zostały wykonane, lecz trafiają bezpośrednio do aplikacji bankowej, w której kontynuowany jest proces weryfikacji tożsamości danej osoby. Na tym etapie następuje szereg weryfikacji, zarówno automatycznych (m.in. w oparciu o metody biometryczne czy sprawdzenia w zewnętrznych bazach danych), jak i manualnych, realizowanych przez wyspecjalizowanych konsultantów. Finalizacją wszystkich tych działań jest wynik weryfikacji, o którym informowany jest zarówno reprezentant poddawany weryfikacji, jak pracownik banku zajmujący się danym klientem.

Weryfikacja ‘na selfie’ stanowi skuteczną, sprawdzoną i bardzo bezpieczną metodę weryfikacji tożsamości. Bank Pekao S.A. stosuje ją z powodzeniem od kilku lat, w tym również do nawiązywania zdalnych relacji z klientami firmowymi. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na instytucje finansowe obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku braku fizycznej obecności klienta podczas nawiązywania relacji. W związku z tym dotychczas stosowanymi środkami bezpieczeństwa były ograniczenia produktowe i limity transakcyjne obowiązujące klientów pozyskanych zdalnie.

Równolegle do prac związanych ze zdalnym pozyskiwaniem klientów bank intensywnie rozwijał zdalne kanały obsługi dotychczasowych klientów, co zaowocowało m.in. akceptowaniem najszerszego na rynku wachlarza podpisów elektronicznych oraz kanałów przekazywania dyspozycji składanych przez klientów. Wśród honorowanych przez bank metod autoryzacji dyspozycji jest też oczywiście elektroniczny podpis kwalifikowany. To bardzo bezpieczna metoda, gdyż elementem wydawania elektronicznego podpisu kwalifikowanego jest osobista weryfikacja tożsamości danej osoby przez podmiot wydający podpis, a sam podmiot wydający podpisy musi wcześniej przejść procedurę rejestracji w Narodowym Centrum Certyfikacji, jako kwalifikowany dostawca usług zaufania.

- To właśnie dzięki połączeniu rozwiązań dostępnych dotychczas w różnych procesach biznesowych możemy dziś pozyskiwać nowych klientów zdalnie w trybie SelfieSign, oferując im pełny zakres produktów i usług od samego początku relacji, a jednocześnie wypełniać obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego – podsumowuje Jędrzej Fryc.

Zdalne nawiązywanie relacji w Banku Pekao S.A dostępne jest dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce niezależnie od ich formy prawnej. Wymogiem w odniesieniu do osób reprezentujących te podmioty jest posiadanie ważnych polskich dowodów osobistych.

Materiał oryginalny: Elektroniczne zawieranie umów to przyszłość bankowości przedsiębiorstw - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie