Wcześniej MRPiPS wydał komunikat, że "w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. są zabezpieczone środki na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających". Z komunikatu wynika również, że termin wejścia w życie ustawy o tzw. emeryturach dla matek został uzgodniony przez Komitet Stały Rady Ministrów na 1 marca 2019 r.
Ministerstwu pracy - i nie tylko - może zależeć na tym, by ustawa o emeryturach matczynych weszła w życie 1 marca.
Choćby dlatego, by "przykryć" niechlubną sprawę z projektem ustawy o przemocy domowej, który został błyskawicznie wycofany ze względu na kontrowersyjny zapis dotyczący definicji przemocy domowej. Z oceny skutków regulacji najnowszej wersji ustawy wynika, że wydatki na wypłatę matczynych emerytur w tym roku wyniosą 674 mln zł

Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Program Mama 4 Plus - zasady

Świadczenie mama 4 plus przygotowano dla osób, które nie wypracowały minimalnego stażu pracy (20 lat) przez co nie nabyły prawa do emerytury. Świadczenie będzie przyznawane od 1 marca czyli po waloryzacji i będzie wynosiło 1100 zł (1029 przed waloryzacją)

Świadczenie będzie przysługiwało kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny, urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci. W szczególnych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom. Będzie ono dostępne także dla cudzoziemców po spełnieniu określonego warunku (przebywali w kraju minimum 10 lat licząc od 16 roku życia)

- Projekt matczynej emerytury spełnia oczekiwania i jest mocno akceptowany - mówiła minister Elżbieta Rafalska.

- Chcę podkreślić, że matki wychowują dzieci, które są przyszłością. Dlatego rząd wprowadza kolejny program prorodzinny - dodał premier Mateusz Morawiecki.

Świadczenie ma być przyznane:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę

.

Emerytura dla matek - kryteria, zasady

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania. Nie będzie go natomiast mogła pobierać:

  • osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków
  • odurzających.

15 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 plus". Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.