Fabryka Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy, ogłosiła przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ulicy Nakielskiej 53.

Organizatorem przetargu i prowadzącym przetarg jest Fabryka Obrabiarek do Drewna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53. To jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 80451.

Przeczytaj również: 150 lat istnienia fabryki obrabiarek w Bydgoszczy

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 500 000 zł i nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). "Wedle aktualnego stanu rzeczy sprzedaż w całości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT" - czytamy na stronie FOD.

Wszystkie wymienione powyżej nieruchomości FOD, których dotyczy przetarg, "tworzą jeden, łączny przedmiot przetargu i sprzedaży, zwany dalej także zbiorczo nieruchomością. Nie dopuszcza się składania ofert dotyczących jedynie niektórych z wyżej wyspecyfikowanych nieruchomości/działek." Fot. materiały do przetargu/FOD

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji 13 grudnia, o godz. 12 w siedzibie organizatora przetargu w Bydgoszczy (Nakielska 53, I piętro, pokój nr 17).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej FOD.

Czytaj również: Działająca od 150 lat fabryka obrabiarek zniknie z ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy