Informacja CIECH Soda Polska S.A. i CIECH Cargo Sp. z o.o.

Materiał informacyjny CIECH Soda Polska S.A.

Zarządy Spółek
CIECH Soda Polska S.A.
i
CIECH Cargo Sp. z o.o.

Informują, że emeryci i renciści Spółek zainteresowani otrzymywaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszeni są o pobieranie i wypisywanie druków uprawniających do korzystania z wyżej wymienionych świadczeń w terminie do 30 października 2020 r.

Druki dostępne są w Dziale HR i Administracji:

  • ­ w Inowrocławiu – we wszystkie dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00
  • ­ w Janikowie – we wtorki (w godz. od 8.00 do 14.30) i czwartki (w godz. 8.00 do 14.00)

Jednocześnie informujemy, że honorowane będą tylko dokumenty złożone w formie oryginału.

Dodaj ogłoszenie