Informacja o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości

Artykuł sponsorowany GMINA BARCIN

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
(I przetarg)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędą się przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 3 i nr 4 miasta Barcin oraz Złotowo:

Tabela

Ogłoszenia o przetargach zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu: www.barcin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.barcin.pl/
Ze szczegółowymi warunkami przetargów można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 52 3834127.