Informacja o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Artykuł sponsorowany
Udostępnij:

Burmistrz Barcina na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informacje o zamieszczeniu wykazu właściwego organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Dodatkowe informacje w sprawie dzierżawy nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barcinie, pok. nr 16 lub pod nr telefonu 52 383 41 66.