Choć w ubiegłym roku głośno było o rewolucyjnych zmianach dotyczących urlopów wypoczynkowych, to w najbliższym czasie na pewno nie wejdą one w życie. Jednak prace nad zmianami wciąż trwają.

Obecnie długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Zatem etatowiec może iść na 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku. Według nowego kodeksu okres pracy nie miałby większego znaczenia. Wszystkim pracownikom pełnoetatowym przysługiwałoby 26 dni płatnego, corocznego urlopu wypoczynkowego.

Kodeks pracy 2019 - zmiany

Co ciekawe nowa ustawa przewiduje np. że za jeden dzień pracy u danego pracodawcy będą przysługiwać dokładnie 34 minuty wolnego. Rozwiązanie to jest proponowane po to, aby dominowały umowy o pracę, a było coraz mniej umów zlecenie.

Zobacz także: Zmiany w Kodeksie Pracy 2019. To zmieni się w wypłacie wynagrodzeń!

Kodeks pracy 2019 - urlopy

Dużo mówi się też o urlopach na żądanie. Obecnie w roku kalendarzowym przysługuje prawo do 4 takich dni i są one brane z puli urlopu wypoczynkowego. Pracownik musi zgłosić urlop na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu, a pracodawca ma obowiązek go uwzględnić.

- Nowy kodeks modyfikuje dość znacznie ten przywilej. Zniknęłoby pojęcie urlopu na żądanie, a pojawiłby się termin urlopu w czasie wskazanym przez pracownika. Musiałby być on zgłoszony na minimum 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownika. Jeśli termin nie zostałby dotrzymany, to pracodawca mógłby odmówić tego urlopu, gdyby było to uzasadnione nadzwyczajnymi potrzebami zakładu pracy - zaznacza Aneta Socha-Jaworska, ekspert kadrowo-płacowy w firmie inFakt.


Płaca minimalna 2019 - jakie zmiany?

Urlop wypoczynkowy i urlop na żądania - kodeks pracy 2019

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którą pracodawca ma obowiązek udzielić za żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Pracownik może zgłosić urlop na żądanie nawet w dniu, w którym to wolne zamierza wziąć. Może to zrobić telefonicznie, sms-em, mailowo lub w każdy inny skuteczny sposób.

Oni odpoczywają dłużej

  • Dłuższy urlop wypoczynkowy mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnos-prawności. Im przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku należy się także nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i badawczo-technicznym PAN.
  • Sędziom i prokuratorom przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 6 dni roboczych po dziesięciu latach pracy oraz 12 dni roboczych po piętnastu latach pracy.

Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Nie ma tutaj znaczenia wymiar i system czasu pracy oraz to, ile lat przepracowaliśmy w danej firmie. Urlop na żądanie można wykorzystać w częściach, np. cztery razy po jednym dniu lub dwa razy po dwa dni) albo w całości, czyli cztery kolejne dni.

Sprawdź: Ukrainiec pracujący w Bydgoszczy: - Nam nie opłaca się tutaj pracować, gdy zarabiamy poniżej 2,7 tys. zł

Może się zdarzyć, że w danym roku pracownik będzie kolejno zatrudniony u kilku pracodawców. Wówczas łączny wymiar urlopu na żądanie wykorzystany przez pracownika również nie może przekroczyć 4 dni w roku kalendarzowym.

Czy obecnie w planie urlopowym sporządzanym na początku danego roku trzeba uwzględniać 4 dni urlopu na żądanie?
Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Wyłączeniu z tego planu podlegają jednak 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Pracodawca nie powinien zatem zmuszać pracowników do zaplanowania całego przysługującego im w danym roku urlopu wypoczynkowego.

Jak długi urlop

Zgodnie z kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.