Kolej po nowemu, zintegrowana komunikacja, jeden bilet

Materiał informacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Tabor szynowy w Kujawsko-Pomorskiem będzie jeszcze nowocześniejszy dzięki planowanym zakupom pojazdów elektrycznych. Do obsługi linii niezelektryfikowanych planujemy zakupić nowoczesne pojazdy typu hybrydowego czy wodorowego.                 Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P
Tabor szynowy w Kujawsko-Pomorskiem będzie jeszcze nowocześniejszy dzięki planowanym zakupom pojazdów elektrycznych. Do obsługi linii niezelektryfikowanych planujemy zakupić nowoczesne pojazdy typu hybrydowego czy wodorowego. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

Marszałkowska administracja województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje się do małej prospołecznej rewolucji w pasażerskim transporcie publicznym. – Zlikwidujemy problem wykluczenia komunikacyjnego i komunikacyjne białe plamy, a systemowe rozwiązania, standard obsługi i zintegrowany bilet powinny wpłynąć na popularność takiego sposobu przemieszczania się także wśród tych, którzy dotychczas korzystali z własnych aut – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Podstawą opracowywanych rozwiązań jest kolej. W Urzędzie Marszałkowskim przygotowywany jest przetarg, który, według wszelkich ocen, powinien spetryfikować lokalny rynek kolejowych przewozów pasażerskich do końca 2030 roku. Podstawowe założenia to zwiększenie liczby połączeń i lepiej sprofilowana, odpowiadająca na potrzeby społeczne siatka połączeń, która zachęci do korzystania z pociągów nowych pasażerów.

Dziesięć pakietów, przywracane połączenia

Powołany przez gospodarza województwa i działający pod jego kierownictwem specjalny zespół, w którym zasiadają m.in. radni województwa wszystkich opcji politycznych, zdecydował, że warunki te zostaną najlepiej spełnione, jeśli zamówienie zostanie zsegmentowane w wiele przemyślanych pakietów. Ostatecznie wybrano wariant z dziesięcioma pakietami, które zostały szczegółowo opisane. W ten sposób wyszczególniono m.in. przywracane połączenia Toruń-Sierpc i Rypin-Brodnica, których reaktywacja jest odpowiedzią na apele i postulaty lokalnych społeczności.

Urzędnicy mówią o nowym rozdziale w budowaniu oferty w pasażerskich przewozach szynowych i rachubach, że przystępujące do przetargu podmioty przedstawią rozsądne, satysfakcjonujące oferty. Gdyby się tak jednak nie stało, przygotowywane jest rozwiązanie alternatywne, którym jest możliwość powierzenia świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem spółce, której samorząd województwa będzie właścicielem. Drogę do utworzenia takiego podmiotu otworzył w marcu sejmik województwa.

Jednolity system, zintegrowany bilet

Równocześnie przygotowywane są inne ważne zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu pasażerskiego - integracja transportu kolejowego i autobusowego oraz zintegrowany bilet komunikacji publicznej w całym regionie.

W najbliższym czasie samorząd województwa rozpocznie postępowanie, w trybie in-haus lub przetargowym, wyłaniające operatorów połączeń autobusowych do kolejowych węzłów przesiadkowych, dowożących pasażerów z miejscowości położonych z dala od linii kolejowych. To dość innowacyjna formuła w dziedzinie organizacji transportu publicznego w Polsce. Takich linii autobusowych będzie 17.

Zintegrowany bilet powinien zostać wprowadzony najpóźniej za półtora roku. Prosty w obsłudze, ma zachęcać do korzystania w transportu publicznego i pozostawiania samochodów w domach. - Potrzebna jest nam rzeczywista integracja systemu transportu publicznego bez względu na to, kto jest jego organizatorem na danym terenie i w danym obszarze – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Pociągi napędzane wodorem

Napęd wodorowy to najbardziej gorący trend w myśleniu o transporcie publicznym. W Polsce testowane są już napędzane w ten sposób autobusy i trolejbusy, przygotowywana jest też infrastruktura przesyłowo-dystrybucyjna tego bezemisyjnego paliwa. Teraz czas na pociągi – nad projektem w tej dziedzinie pracują wspólnie bydgoska Pesa i PKN Orlen, pierwsze próby jeszcze w tym roku. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zamierza być odbiorcą pierwszych gotowych modeli tego typu lokomotyw, które wyjadą na tory najprawdopodobniej w roku przyszłym.

Stypendia dla artystów i rodzynki z pozarządówki – na zgłoszenia czekamy do poniedziałku (17 maja)

W pierwszej w tym roku edycji przyznaliśmy czternaście stypendiów artystycznych. Gala wręczenia odbyła się w marcu. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Marszałkowskie stypendia artystyczne

Jeszcze przez kilka dni trwa nabór wniosków o stypendia dla twórców, animatorów kultury i osób zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Wsparcie można wykorzystać na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej lub realizację projektów kulturalnych, m.in. na organizację wystaw, publikację książki, nagranie płyty lub nakręcenie filmu.

Wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu w różnym wieku. Przyznajemy je dwa razy w roku już od czternastu lat. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać:
 • w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim przy placu Teatralnym 2 w Toruniu
 • lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).

Rodzynki trzeciego sektora

W konkursie „Rodzynki z pozarządówki" wyróżnimy najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W puli do rozdysponowania 30 tysięcy złotych.

To już czternasta edycja konkursu. Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy konkursu:

 • bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
 • posiadający siedzibę i działający w naszym regionie
 • z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 300 tys. zł.

Nagrody mają charakter pieniężny, łączna pula wynosi w tym roku 30 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
z dopiskiem „Konkurs Rodzynki z pozarządówki”

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/.