Krajowe Dni Pola w Minikowie. Jakie atrakcje 19 i 20 czerwca czekają na uczestników największego Święta Pola w Polsce?

Materiał informacyjny KPODR

Krajowe Dni Pola co roku przyciągają tłumy gości spragnionych najświeższych wiadomości i inspiracji ze świata rolnictwa. Już niebawem, 19-20 czerwca 2021 roku, będzie okazja po raz kolejny spotkać się na jednym z największych rolniczych wydarzeń w Polsce. Na uczestników czeka potężna dawka wiedzy, inspiracji, najnowszych trendów w szerokim zakresie produkcji roślinnej oraz prezentacja ofert firm z branży.

Weź udział w Krajowych Dniach Pola w Minikowie i zobacz, jak rozwija się polskie rolnictwo!

dni pola

Innowacje w hodowli roślin oraz środkach ochrony roślin bez tajemnic

Wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy postawiliśmy sobie za cel, że Krajowe Dni Pola w Minikowie mają stać się unikatowym i niepowtarzalnym w skali kraju wydarzeniem. Inspiracją była dla nas chęć zaprezentowania w jednym miejscu bogatej oferty firm, instytucji i organizacji zaopatrujących polskie rolnictwo w rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie szeroko rozumianej produkcji roślinnejmówi Dawid Skotnicki, komisarz Krajowych Dni Pola 2021

Podczas Krajowych Dni Pola 2021 rolnicy będą mogli:

 • zobaczyć ofertę firm dystrybucyjnych, chemicznych i nawozowych na indywidualnie zaprojektowanych poletkach;
 • porównać efekty uprawy pasowej rzepaku ozimego i pszenicy ozimej wykonanej maszynami trzech wiodących producentów z uprawą tych gatunków w sposób tradycyjny;
 • zwiedzić „ogród chorób roślin”, prezentujący podstawowe choroby zbóż i porozmawiać o ich zwalczaniu;
 • zobaczyć kolekcję gatunków roślin zielarskich, roślin miododajnych oraz kolekcję roślin energetycznych.

Kolekcja roślin prowadzonych w sposób ekologiczny da impuls do rozmowy o procesie konwersji gospodarstwa i prowadzenia upraw w tym systemie. Będzie można także zobaczyć wpływ zmiennych dawek nawożenia azotowanego oraz zastosowania dodatkowego nawadniania na wzrost i rozwój pszenicy ozimej.

Pokażemy wpływ nawadniania na plonowanie ziemniaków oraz kukurydzy. Pokażemy także możliwość wykorzystania modeli chorobowych i danych meteorologicznych w procesie planowania i wykonywania oprysków w uprawie ziemniaka oraz buraka cukrowegododaje Dawid Skotnicki.

Kluczowym elementem Krajowych Dni Pola są rośliny

Na ponad 13 hektarach kolekcji w Minikowie zaprezentowanych zostanie ponad 500 odmian roślin uprawnych, zarówno najważniejszych pod względem gospodarczym gatunków, jak i roślin wzbogacających płodozmian, poprawiających strukturę upraw czy też roślin niszowych, których znaczenie systematycznie rośnie.

Jeżeli chodzi o rośliny ozime, to najwięcej jest zbóż, wśród nich wysialiśmy ponad 80 odmian pszenic. Niewiele mniej liczna jest kolekcja rzepaku ozimego – 76 odmian oraz traw i ich mieszanek jak i roślin poplonowych – ponad 75 obiektów. Wśród roślin wysiewanych wiosną najliczniejsza jest kukurydza – blisko 100 odmian. W Minikowie wysialiśmy także liczne odmiany zbóż jarych, buraków cukrowych, roślin bobowatych, w tym soi, wysadzono ziemniaki. Rolnicy znajdą na kolekcji ponadto grykę, gorczycę, len, konopie, słonecznik oraz sorgoinformuje Dawid Skotnicki.

Poznaj firmy z branży rolniczej

W Krajowych Dniach Pola 2021 uczestniczyć będą wszystkie instytuty naukowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawią one swoją ofertę naukowo-badawczą oraz wyniki prowadzonych badań i projektów na rzecz rolnictwa w ujęciu „od pola do stołu”.

Ponadto zaprezentowanych zostanie wiele rozwiązań innowacyjnych, w tym tych realizowanych wspólnie w ramach wspólnych projektów rolników, świata nauki, biznesu oraz doradztwa. Rozwiązania te dotyczą m.in.

 • uprawy soi, wprowadzenia na rynek polskiej odmiany ziemniaka odpornej na zarazę;
 • trawy o podwyższonej odporności na suszę i inne czynniki stresowe;
 • wykorzystania pierwotnych form zbóż w rolnictwie i przetwórstwie;
 • bieżącego planowania nawodnień roślin uprawnych.

Krajowe Dni Pola - weź udział w wyjątkowych konferencjach

Krajowe Dni Pola to także czterodniowy cykl konferencji oraz realizowane w całym kraju, pod hasłem „Europejski Zielony Ład na [email protected] w Polsce” - imprezy towarzyszące. Wśród imprez tych wymienić warto organizowany również w Minikowie 20 maja br. Europejski Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2021 oraz jubileuszowe XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola organizowane w Grubnie.

Konferencje podczas Krajowych Dni Pola będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano cztery dni konferencyjne.

 • Pierwszego dnia, zaplanowano omówienie założeń Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej po konsultacjach społecznych.
 • Kolejne dwa dni poświęcone zostaną działaniom na rzecz realizacji w Polsce założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwiązania dla rolników zaprezentują przedstawiciele UTP w Bydgoszczy oraz przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni rolniczych i instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa.
 • Czwarty dzień konferencyjny dotyczył będzie przeglądu krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie, w szczególności wypracowanych w ramach Grup Operacyjnych EPI (Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji).

Hybrydowy charakter wydarzenia – Krajowe Dni Pola także online

Wszelkie aktualności i informacje o wydarzeniu można na bieżąco śledzić w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej https://dnipola.kpodr.pl/. Na stronie tej znajduje się plan kolekcji Krajowych Dni Pola umożliwiający podgląd informacji o wszystkich prezentowanych odmianach, demonstracjach i doświadczeniach, programach ochrony i nawożenia.

Dodatkowo przy odmianach, które poddawane były Porejestrowemu Doświadczalnictwu Odmianowemu (PDO), prezentowane są wyniki tych doświadczeń. Rolnicy chętnie korzystają z tego planu, dzięki temu dokładnie wiedzą, gdzie są zlokalizowane interesujące ich odmiany. Zachęcamy również do śledzenie relacji z pól na kanale YouTube. Znajdują się tam fachowe porady ekspertów oraz partnerów dotyczące agrotechniki, ochrony czy też nawożenia poszczególnych gatunków roślin.

Przebieg Krajowych Dni Pola będzie relacjonowany na żywo na kanale YouTube. Z materiału tego skorzystają osoby, które nie będą mogły przyjechać do Minikowa. Materiał ten będzie również dostępny po wydarzeniu.

Dlaczego warto wziąć udział w Krajowych Dniach Pola?

Korzystanie przez rolników z oferty firm hodowlano-nasiennych jest jednym z najprostszych sposobów wdrażania innowacji w każdym gospodarstwie. Pozwala na podnoszenie produkcji, poprawę jakości plonu oraz na optymalizację ponoszonych nakładów. Decydując się na m.in. na odmiany bardziej plenne, tolerancyjne na choroby, szkodniki czy też inne czynniki stresowe podnosimy produktywność zasobów.

Oferta odmianowa jest bardzo bogata. Firmy sukcesywnie rozwijają swoje odmiany tworząc postęp biologiczny.

Krajowe Dni Pola ułatwiają rolnikom podjęcie decyzji o wyborze odmian, które najlepiej sprawdzą się w warunkach ich gospodarstwa w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Podczas Dni Pola w warunkach jednolitego systemu uprawy, nawożenia i ochrony dla danego gatunku uwidaczniają się różnice odmianowa, warto śledzić ten proces i w sposób świadomy i sprawdzony wybrać dla siebie najlepsze rozwiązania.

Do zobaczenia w Minikowie 19 i 20 czerwca 2021 r. na Krajowych Dniach Pola, na „Święcie Pola”.

dni pola

Wideo