Kredyty dla firm. Energooszczędne kredyty szansą na zysk w czasie pandemii. „Dla odważnych przedsiębiorców to strzał w dziesiątkę”

Materiał informacyjny Banku Pekao SA
Do końca 2023 roku przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą korzystać z kredytów energooszczędnych – specjalnych instrumentów finansowych, realizowanych przez Bank Pekao SA oraz Europejski Bank Inwestycyjny, czyli finansowe ramię Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa dla firm województwa kujawsko-pomorskiego

Celem przedsięwzięcia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zachęcenie właścicieli firm do inwestycji przyczyniających się do zmniejszenia strat i energii ciepła przy jednoczesnym wsparciu ochrony środowiska.

Naszym głównym celem jest ograniczenie zużycia energii rozumianej w bardzo szeroki sposób, ponieważ mówimy o energii cieplnej, elektrycznej oraz tej związanej ze spalaniem gazu czy paliwa opałowego – tłumaczy Jacek Szaroszyk z Banku Pekao SA, ekspert z Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych. - W odróżnieniu od pozostałych konkursów i działań na polskim rynku, nasza propozycja pozwala na odtworzenie środków trwałych, co w projektach unijnych zwykle nie jest dopuszczalne. To oznacza, że przedsiębiorcy mogą poprawić sobie bilans energetyczny, usuwając z ewidencji środków trwałych urządzenia, które nie spełniają ich oczekiwań i zastąpić je maszynami z odpowiednimi certyfikatami energooszczędnymi – podkreśla.

Główną instytucją zarządzającą Programem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak przyznają przedstawiciele lokalnych władz, pandemia koronawirusa początkowo spowolniła tempo inwestycji w regionie, natomiast działania podjęte w ostatnich miesiącach zachęciły przedsiębiorców do ograniczania kosztów poprzez proekologiczne przedsięwzięcia.

Pandemia spowodowała, że popyt na inwestycje wyraźnie zmalał, dlatego błyskawicznie podjęliśmy decyzję o możliwości finansowania kosztów obrotowych umożliwiających stabilne funkcjonowanie firmy przy jednoczesnej inwestycjizaznacza Rafał Domagalski, kierownik Biura ds. Przedsiębiorczości i Instrumentów Finansowych z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kredyty energooszczędne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Specjalne kredyty energooszczędne są dostępne dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Niskooprocentowane pożyczki znacznie przewyższają pod względem konkurencyjności inne dostępne na rynku instrumenty finansowe.

- Warunki są preferencyjne, ponieważ 84 procent środków kredytu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i są one oprocentowane na poziomie 0,2% dla projektów o efektywności energetycznej powyżej 25 procent oraz całkowicie bezkosztowe gdy przedsięwzięcie przekracza 60 procent efektywności energetycznejtłumaczy Wojciech Głowacki z Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Banku Pekao SA. - W przypadku prostych projektów, polegających na wymianie maszyn, urządzeń, oświetlenia czy fotowoltaiki, audyt energetyczny wykonywany jest ponadto przez nasz bank całkowicie bezpłatnie dla klientów. Tylko dla bardziej skomplikowanych projektów termoizolacyjnych, gdzie zasady audytu są regulowane przez precyzyjne przepisy prawne, klienci powinni wybrać na rynku odpowiedni podmiot, który przeprowadzi audyt, który wbrew pozorom nie jest drogi. Przy okazji należy wspomnieć, że dzięki platformie pekaobiznes24.pl klienci mogą kontaktować się z nami elektronicznymi kanałami komunikacyjnymi – zaznacza.

Jak podkreślają przedsiębiorcy, którzy już zdecydowali się na udział w Programie, chwilowe ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną stanowią doskonałą okazję do podjęcia decyzji o inwestycjach, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się kluczowe w działalności małych i średnich firm.

Tego typu inwestycje w zasadzie same się finansują, a przy rosnących cenach energii motywacja u przedsiębiorców powinna być coraz wyższa – mówi Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Apator S.A. - W zielonej energii jest coś pociągającego, ludzie chcą w to inwestować nie licząc dokładnie, kiedy przyjdzie zwrot. To złożony proces, a wszystko zależy często od odwagi przedsiębiorcy. Przykładowo dołączenie do instalacji klimatyzacyjnych instalacji fotowoltaicznych jest idealnym rozwiązaniem nawet dla niewielkich firm, takich jak zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy przychodnie i kliniki – wyjaśnia.

Zielone inwestycje, czyli fotowoltaika dla firm

Inwestycje w bardzo popularne instalacje fotowoltaiczne nie łączą się z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań.

Nie wprowadzamy ograniczenia na instalację do 50kWp, chociaż należy pamiętać, że przy takim poziomie mocy firma może ubiegać się o status prosumenta. W grę wchodzą również instalacje większe; jedynym warunkiem jest, aby wytwarzały energię na potrzebty własne firmy. To są elementy, które sprawiają, że nasz instrument jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców. Ci, którzy czują, że pandemia nie będzie trwała wiecznie wiedzą, że warto do inwestycji wrócićprzypomina Wojciech Głowacki.

Gdy pandemia się skończy i ruszymy z kopyta, będziemy mieli duże zaplecze w postaci oszczędności i przewagi konkurencyjnejzapowiada Jacek Szaroszyk.

Niekomercyjne pożyczki na proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowane są na podstawie Kredytu Energooszczędnego przyznawanego przez Bank Pekao SA w formie dwóch umów – z linii na efektywność energetyczną oraz odrębnej umowy kredytu inwestycyjnego.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat, a część finansowana przez Europejski Bank Inwestycyjny może osiągnąć nawet 5 milionów złotych. Bank Pekao SA jest w stanie przeznaczyć na kredyty łącznie 100 milionów złotych – wnioski można składać do końca 2023 roku lub do czasu wcześniejszego wyczerpania środków z Programu.

Po szczegóły dotyczące kredytu można się udać do przedstawicieli Banku Pekao:

Centrum Biznesowe w Toruniu:
Anita Lewandowska (Dyrektor Centrum Biznesowego)
nr tel. 601 262 089, [email protected]
Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Toruniu Bank Pekao S.A.
ul. Grudziądzka 29,
87-100 Toruń

Centrum Biznesowe w Bydgoszczy:
Halina Rytlewska
nr tel. 607 360 210, [email protected]
Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Bydgoszczy Bank Pekao S.A.
ul. Wojska Polskiego 20a, 85-824

Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy:
Kinga Nahajowska-Pastuszewska
nr tel. 669 501 519, [email protected]
Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Bank Pekao S.A.
ul. Jagiellońska 34, 85-097 Bydgoszcz
(kontakt dla firm o rocznych obrotach 60 mln PLN i więcej)

Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Centrali Banku Pekao:
Wojciech Głowacki
nr tel. 601 500 245, [email protected]
Jacek Szaroszyk
nr tel. 691 899 487, [email protected]

Więcej informacji na temat Kredytu Energooszczędnego jest na stronie https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/Kredyt-energooszczedny.html

Instrument Finansowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Instrument ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji na rzecz wzrostu efektywności energetycznej w MŚP

pekao

Wideo