Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

Materiał informacyjny Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski jako jednostka samorządowa jest jedną z siedmiu gmin położonych w powiecie radziejowskim. Położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Usytuowana jest pomiędzy jeziorami Gopłem i Głuszyńskim. Jest gminą miejsko-wiejską, typowo rolniczą o powierzchni 13 862 ha, podzieloną administracyjnie na 23 sołectwa.

Piotrków Kujawski usytuowany jest na skrzyżowaniu dróg krajowych Ciechocinek - Sompolno i Kruszwica - Włocławek. Najstarszy zapis dotyczący osadnictwa w rejonie dzisiejszego Piotrkowa Kujawskiego, pochodzi z 1252 roku i podaje, że książę Kujawsko - Łęczycki Kazimierz, przekazał biskupstwu włocławskiemu różne wsie w tym Piotrków. Około 1325 roku osada występowała jako wieś parafialna. Osada stopniowo przybierała wygląd osady miejskiej o zabudowie ulicowej. Prawa miejskie Piotrków Kujawski uzyskał za panowania Króla Zygmunta III Wazy. Akt erekcyjny nosi datę 5 kwietnia 1589 r. Przez cały ten okres miasteczko skupiało przede wszystkim ludność rolniczą i rzemieślniczą. W 1800 roku Piotrków liczył około 500 mieszkańców z tendencją dalszego wzrostu. Zaangażowanie w Powstaniu Styczniowym spowodowało, że w 1867 roku Piotrków prawa miejskie utracił, mimo to nadal rozwijał się jako ośrodek handlowy. W 1933 roku Piotrków "otrzymał" elektryczność, w tym czasie liczył ok. 4000 mieszkańców. II wojna światowa doprowadziła do drastycznego spadku liczby ludności do około 1000 mieszkańców. Od 1 stycznia 1998 roku Piotrków Kujawski odzyskał prawa miejskie.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w swoich inwestycjach aktywnie korzysta ze środków unijnych. Władze samorządowe prowadzą szereg inwestycji mających na celu podniesienie standardów życia mieszkańców oraz stworzenia dogodnych warunków inwestowania. Zmodernizowane zostały: hydrofornia i oczyszczalnia ścieków. Remontowane są: drogi gminne, budowane i remontowane chodniki, wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dla osób czynnie uprawiających sport oferujemy liczne imprezy

i turnieje sportowe między innymi biegi, rajdy rowerowe, turnieje piłki nożnej. Dla utrzymania kondycji fizycznej mieszkańcy mają do dyspozycji halę widowiskowo-sportową, kompleks boisk sportowych - „Orlik” oraz trzy siłownie zewnętrzne. Gmina Piotrków Kujawski oferuje swoim mieszkańcom i wszystkim gościom imprezy plenerowe, w tym: Dni Piotrkowa Kujawskiego, Dożynki Gminne, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Dzień Dziecka. Piotrków Kujawski wywodzi swój potencjał z przeszłości, ale równie mocno tkwi

w teraźniejszości uważnie patrząc w przyszłość. Procentuje to intensywnym wzrostem gospodarczym, który tworzą coraz liczniejsze firmy zlokalizowane na terenie miasta i gminy. Wśród nich prym wiodą: branża mleczarska, tworzyw sztucznych, wyrobów metalowych oraz branża drzewna.

http://www.piotrkowkujawski.pl

Dodaj ogłoszenie