Miejskie legendy studenckie: jak drewnianą pałką ganiano przyszłych kupców

Materiał informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej
Wspólnie z historykiem Arturem Dobiegałą oraz kadrą Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu wybierzemy się dziś w podróż w czasie – od momentu narodzin wielkiego handlu w Toruniu i Bydgoszczy, aż po czwartą rewolucję przemysłową i jej konsekwencje dla studentów kierunków związanych z biznesem.

Strategiczne położenie nad wodami Wisły sprawiło, że Toruń szybko wyrósł na prężnie działające emporium. Ledwo miasto pojawiło się na mapach, a już odgrywało niepośrednią rolę w wielkim handlu. Można przypuszczać, że potencjał rodzącego się miasta dostrzegli wcześnie kupcy lubeccy i w dużej mierze to dzięki nim debiut Torunia można uznać za arcyudany.

- W 1241 roku na ratuszu w Lubece zawarto porozumienie z Hamburczykami. Od tamtej pory władze obu miast miały występować wspólnie w obronie interesów swoich kupców. Rodzący się związek poszerzał swój zasięg o coraz to nowe miasta. Tak właśnie powstała Hanza, kupiecka władczyni północy. Szybko członkiem Hanzy został też Toruń - opowiada Artur Dobiegała.

Działalność Hanzy polegała na pośrednictwie w handlu dalekosiężnym. Można było opierać się dyktatowi hanzeatyckich kupców, ale nie było to takie łatwe, jeśli weźmiemy system skutecznych „zachęt”, którymi dysponowali. Jakie to były zachęty i co oznaczało to dla Torunia i okolic? O tym więcej w naszym filmie.

W programie odpowiadamy też na pytania:

  • Co sprowadzano do Torunia z różnych zakątków Europy?
  • Dlaczego toruński ratusz dzieli budynek z dawnym domem kupieckim?
  • Na czym zarabiali torunianie w średniowieczu?
  • Jaką edukację pobierali toruńscy kupcy za czasów Hanzy?
  • Jak wygląda dzisiaj kształcenie młodzieży w przedmiotach związanych z biznesem?
  • Co znaleźlibyśmy w magazynach bydgoskich kupców 500 lat temu?
  • Jak budowa Kanału Bydgoskiego miała osłabić potęgę Hanzy?
  • Czym jest Gospodarka 4.0?
  • Jak ze zmianami gospodarczymi radzą sobie uczelnie?

Odpowiedzi szukamy razem z prodziekanem dr. Łukaszem Reszczyńskim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz dr Dominiką Muszyńską-Jeleszyńską, prodziekanem WSB w Bydgoszczy. Zachęcamy do obejrzenia całości!

Wideo