Młodzież pomaga chronić przyrodę w mieście

Artykuł sponsorowany
Akcja promocyjna w Urzędzie Miasta Ciechocinka - zespół prezentuje przygotowany przez siebie plakat.
Konkurs „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” pokazuje, że naprawdę niewiele trzeba, aby uruchomić działania na rzecz miejskiego środowiska. Dziewięć kampanii społecznych poprowadzonych przez uczniów, jest dowodem na to, jak wielki potencjał tkwi w najmłodszych mieszkańcach naszych miast. Akcje edukacyjne przeprowadzone przez Młodych Obserwatorów pozwoliły zaangażować lokalną społeczność w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Pragniemy już od najmłodszych lat zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na otaczający je świat. Podnosić ich świadomość w zakresie ochrony bioróżnorodności w lokalnym, a więc najbliższym ich otoczeniu . Stąd pomysł na projekt „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”– mówi Jowita Mytnik – Skała, Prezes Fundacji Veolia Polska. Jestem pod wrażeniem nakładu pracy , zaangażowania oraz kreatywności zarówno uczniów , jak i nauczycieli z poszczególnych szkół, które przystąpiły do naszego konkursu – dodaje.

Na czym polegało wyzwanie rzucone młodym przyrodnikom? W pierwszym etapie konkursu młodzież wzięła udział w zajęciach, podczas których miała szansę poznać otaczającą ich przyrodę - zapylacze, drzewa i ptaki spotykane w miastach. W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz wyraźniej widać negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, co prowadzi do postępującej utraty różnorodności biologicznej. W związku z tym niezwykle istotne są działania edukacyjne mające na celu poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie działań na rzecz ochrony przyrody. Bogatsi o nową wiedzę i praktyczne umiejętności uczestnicy konkursu przystąpili do testu, którego wyniki zadecydowały o wyłonieniu dziewięciu zespołów, które w swoich miastach przeprowadziły edukacyjne kampanie społeczne. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikował się jeden zespół z województwa kujawsko-pomorskiego.

Akcja prowadzona przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku została nagrodzona przez jury trzecim miejscem w kategorii wiekowej 7-11 lat. Za największy sukces konkursu należy chyba uznać fakt, że młodzież z kilku szkół postanowiła kontynuować swoje działania: “W naszym odczuciu zrobiliśmy dla przyrody coś wartościowego i ważnego. Nasza kampania nie kończy się z chwilą ogłoszenia wyników konkursu. Planujemy kolejne akcje.”

Jak wyglądała kampania prowadzona w naszym województwie? Uczniowie podstawówki postanowili upowszechnić w swoim mieście wiedzę na temat owadów zapylających, zwracają uwagę na zasady ich ochrony i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. W ramach kampanii przygotowali plakaty i ulotki pokazujące znaczenie zapylaczy oraz sposoby. Następnie rozmieścili opracowane materiały w strategicznych punktach Ciechocinka: Urzędzie Miasta, Bibliotece Miejskiej, Miejskim Centrum Kultury, Centrum Informacji Turystycznej Miasta Ciechocinka oraz w W Klinice Uzdrowiskowej ,, Pod Tężniami’’. Informacja o kampanii prowadzonej przez młodzież została zamieszczona na stronie internetowej Biura Promocji Miasta oraz w lokalnych mediach. Młodzi mieszkańcy Ciechocinka dołożyli swoją cegiełkę do promowania proekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności, a przez to do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu. Zespół w ramach nagrody otrzymał voucher w wysokości 750 zł.

Poza naszym województwem, kampanie społeczne zorganizowała młodzież z Łodzi, Rzeszowa, Poznania, Jarocina, Międzyrzeca Podlaskiego, Zamościa i Tarnowskich Gór. Pomysłowość uczniów zaangażowanych w działania na rzecz przyrody i lokalnych społeczności przerosły oczekiwania organizatorów konkursu - Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Fundacji Veolia Polska. W ramach prac konkursowych powstał między innymi blog o jeżach, gry planszowe, przedstawienia, piosenki i spoty reklamowe. Zorganizowano warsztaty dla przedszkolaków, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkania z ekspertami, liczne wystawy i wiele innych wydarzeń aktywizujące lokalne społeczności w całej Polsce. Zaangażowanie Młodych Obserwatorów dobrze wróży naszej przyrodzie.
www.mlodziobserwatorzy.edu.pl.

obserwatorzy_przyrody

LOGO Fundacja Veolia Polska

logo2017_partnership