Morskie farmy wiatrowe napędzą transformację energetyczną kraju

Materiał informacyjny PGE Baltica

Już wkrótce Polska zacznie pozyskiwać energię z inwestycji, które powstaną na Bałtyku. Według Polityki Energetycznej Polski – do 2030 r. w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego powstaną morskie elektrownie wiatrowe o mocy 5,9 GW, a do 2040 r. ich potencjał może osiągnąć od 8 do 11 GW. Przyniosą one wiele korzyści gospodarczych, społecznych, klimatycznych oraz energetycznych. Poniższy artykuł opisuje szerzej ten ostatni aspekt, czyli zieloną transformację energetyczną Polski.

Liderem zmian na krajowym rynku morskiej energetyki wiatrowej będzie Grupa PGE. Inwestor, w ramach Programu Offshore, ma w planach realizację Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (dwa etapy – Baltica 1 i Baltica 2), której moc do 2030 r. wyniesie 2,5 GW. Pierwszy prąd może popłynąć już w 2026 r. Na tym jednak nie koniec – do 2040 r. Grupa PGE zamierza wybudować morskie farmy o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 3,5 GW. A to także nie jest jej ostatnie słowo.

Przede wszystkim – bezpieczeństwo

Nowa inwestycja w morskie farmy wiatrowe to bardzo ważny projekt z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski. W przyszłości, rozwój morskiej energetyki wiatrowej może przyczynić się do wzrostu autonomii energetycznej kraju, szczególnie jeśli chodzi o dostępność paliw kopalnych, których zapasy są ograniczone. Dodatkowo dzięki budowie nowego źródła energii zmniejszy się zapotrzebowanie na import samej energii elektrycznej. Inwestycje Grupy PGE pozwolą także na uniknięcie emisji 11 mln ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie. Zgodnie z dokumentem Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. wszystkie krajowe inwestycje w morskie farmy wiatrowe, o mocy ok. 10-11 GW, ograniczą te emisje aż o ok. 35,3 mln ton rocznie.

Nowe źródło energii w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE)

Morskie farmy wiatrowe oczywiście będą zasilały nie tylko Pomorze. Projekty te będą źródłem energii dystrybuowanej w skali całego kraju. Planowane przez Grupę PGE minimum 3,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach pozwoli na zaspokojenie potrzeb na energię aż 5,4 mln gospodarstw domowych. To odpowiada przykładowo trzydziestokrotności rocznego zapotrzebowania na energię dla Gdańska. Wszystkie krajowe inwestycje w MFW zapewnią energię dla 17,4 mln gospodarstw domowych.

Droga ku zmianom

PGE jesienią 2020 r. przedstawiła plan swojej transformacji, a także ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Aby go osiągnąć, Grupa PGE planuje zainwestować nie tylko w Program Offshore, ale również wybudować do 2030 r. 3 GW projektów fotowoltanicznych oraz rozbudować portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym wielkoskalowym projektom będzie towarzyszyć program magazynowania energii na co najmniej 0,8 GW, co pozwoli na wsparcie bezpiecznej i elastycznej pracy systemu elektroenergetycznego.

Materiał we współpracy z:

Dodaj ogłoszenie