W ostatnich 10 latach koszty użytkowania mieszkań rosły zdecydowanie szybciej niż inflacja – wskazują dane GUS. Przeciętny Polak przeznacza na utrzymanie mieszkania nieco ponad 210 zł, a czteroosobowa rodzina – 840 zł.

Koszty związane z utrzymaniem mieszkania, rosły od 2002 roku do sierpnia 2011 roku w średnim tempie 5,3% rocznie. W tym czasie średnia roczna inflacja wyniosła 2,6%. Najnowsze dane GUS, za sierpień, wskazują, że utrzymanie mieszkania było o 6,6% droższe niż rok wcześniej, podczas gdy ceny konsumpcyjne podniosły się o 4,3%.

Szczyt tempa wzrostu cen zakupu przez gospodarstwa domowe energii, wody czy płaconych czynszów, przypada na przełom 2008 i 2009 roku. W styczniu 2009 r. wzrost wyniósł aż 11,4% rok do roku. Było to spowodowane gwałtowną podwyżką cen energii.

W 2009 roku wzrost kosztów związanych z użytkowaniem mieszkań wyraźnie zwolnił, spadając w pierwszym kwartale 2010 roku w okolice 3,5%. Od tamtego czasu wskaźnik systematycznie rośnie.

Przeczytaj: Nieuczciwi deweloperzy. Przełom od dziś! Kupujesz nieruchomość? Jesteś chroniony

Ostatnie statystyki GUS pokazujące kwotowo, ile przeciętny Polak wydaje co miesiąc na utrzymanie mieszkania pochodzą z końca 2010 roku (badanie „Warunki życia”). Wynika z nich, że średnio w 2010 roku wydatki wynosiły 199,9 zł. Na tę pozycję składają się, podobnie, jak w przypadku koszyka inflacji, koszty czynszu, energii i wody. Przykładowo, dla 4-osobowej rodziny, koszt utrzymania mieszkania wyniósł niespełna 800 zł.

 

Photobucket

Od 2005 roku wydatki te podniosły się o 41%. Ich udział w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych rośnie od 2007 roku. W 2010 r. utrzymanie mieszkania stanowiło ponad jedną piątą wydatków przeciętnej rodziny. Na podstawie tempa wzrostu cen związanych z utrzymaniem mieszkania od początku 2011 r,. można szacować, że przeciętny Polak wydał w sierpniu na ten cel 210,3 zł. co oznacza, że 4-osobowa rodzina przeznaczyła na ten cel 841 zł.

Photobucket

 

Ja dużą część swoich dochodów Polacy przeznaczają na utrzymanie mieszkania? Statystyki GUS w tym przypadku też kończą się na 2010 r. Jeśli przyjmiemy, że średni dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym wyniósł 1193 zł (średnia dla osób pracujących na etatach, prowadzących własne firmy, rolników oraz emerytów i rencistów), to okaże się, że przeciętna rodzina wydała na utrzymanie mieszkania 17% swoich dochodów.