Nauczyciel [email protected] – czyli jak mądrze wykorzystać nowe technologie w szkole

Materiał informacyjny Orange
Udostępnij:
Ostatni rok w edukacji nie był łatwy. Trudna rzeczywistość pandemii, przeciążony program nauczania zdalnego, a także różne role społeczne i wymagania ze strony dyrekcji szkoły czy rodziców wobec nauczycieli to ciągłe wyzwania dla pedagogów. W tym niełatwym czasie niektórzy z nich po raz pierwszy wykorzystali nowoczesne technologie w swojej pracy. Inni, którzy wcześniej już z nich korzystali, poszukiwali dla nich nowych zastosowań, by urozmaicić prowadzone przez siebie lekcje. Warto więc wyróżnić tych nauczycieli, którzy starają się, by edukacja dzieci była ciekawa, a szkoła lepsza. Pomysłowi pedagodzy, którzy postawili na rozwijanie swoich kompetencji cyfrowych i w kreatywny sposób uczynili technologie nieodłączną częścią codziennych doświadczeń swoich uczniów, zostali docenieni w konkursie zainicjowanym przez Fundację Orange, organizowanym we współpracy z Głosem Nauczycielskim – Nauczyciel [email protected]

Sprawdź, czym wyróżniają się nauczyciele nominowani do nagrody Nauczyciela [email protected] i jakie są ich sposoby na przekazywanie wiedzy oraz tworzenie więzi z uczniami.

Jakich nauczycieli cenią uczniowie? Czym cechuje się Nauczyciel [email protected]?

Jak pracuje się dzisiaj polskim nauczycielom i nauczycielkom? Jak ich pracę oceniają uczniowie, rodzice oraz oni sami? Badania przeprowadzone przez Fundację Orange, których podsumowanie znaleźć można w publikacji "Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021", wskazują na rozmaite wyzwania stojące przed pedagogami na co dzień.

Jak pokazują wyniki, nauczyciele pełnią w życiu uczniów wiele ról, w tym te związane z przekazywaniem wiedzy, byciem liderem, kształtowaniem postaw, wychwytywaniem talentów i problemów uczniów, a także wspieraniem rodziców w ich rozwiązywaniu. 63% rodziców i 55% uczniów jest zadowolonych z poziomu nauczania w szkole, ale to budowanie relacji z uczniami i zapewnienie im bezpiecznych warunków do nauki określane jest jako kluczowe.

– Uczniowie, którzy czują się dobrze na lekcji, którzy lubią swoich nauczycieli i ufają, że ci przekażą im wiedzę w sposób zrozumiały i dobrze przygotują ich do egzaminów, dużo lepiej i szybciej się uczą – wyjaśnia dr Anna Buchner, socjolożka i badaczka społeczna, jedna z autorek raportu.

44% uczniów szanuje nauczycieli za ich wsparcie w trudnych sytuacjach – oczekują od nich czasu i przestrzeni na zwyczajną rozmowę. Relacje z uczniami są także ważne dla samych nauczycieli. W badaniu podkreślają, że to jeden z najważniejszych aspektów ich pracy. Doceniają też, że specyfika zawodu chroni ich przed nudą i monotonią, ponieważ każdy dzień przynosi nowe radości, ale i wyzwania, na które trzeba reagować.

Znacznym utrudnieniem w codziennej pracy nauczyciela okazała się pandemia COVID-19 – aż 62% nauczycieli twierdzi, że związane z nią okoliczności wpłynęły negatywnie na postrzeganie ich statusu. W tym szczególnie trudnym czasie Fundacja Orange postanowiła więc wesprzeć środowisko nauczycielskie i docenić pedagogów, którzy w zetknięciu z nauczaniem zdalnym wykazali się odwagą, otwartością i kreatywnością. We współpracy z Głosem Nauczycielskim, który już od 20 lat organizuje konkurs Nauczyciel Roku, zorganizowała pierwszą edycję zupełnie nowego konkursu Nauczyciel [email protected]

Nauczyciel [email protected] – jak buduje relację z uczniami i w jaki sposób przekazuje swoją wiedzę?

Nauczyciel [email protected] wcale nie musi być informatykiem ani geekiem. Wyróżnia go raczej potrzeba szukania nowych rozwiązań, także cyfrowych, które być może wydają mu się czasem skomplikowane i nieoczywiste, ale w gruncie rzeczy ułatwiają mu budowanie relacji z podopiecznymi i lepsze rozumienie ich potrzeb. To ktoś, kto dostrzega, że uczniowie potrzebują dziś innego podejścia do edukacji niż ich rówieśnicy 20 lat temu i ma odwagę uczyć inaczej, pozostawiając swoim wychowankom przestrzeń, by pytać "po co, dlaczego i jak".

Jednym słowem: Nauczyciel [email protected] to pedagog, który stawił czoła trudnościom i przeszkodom wynikającym z nauki zdalnej, który zmienia swoje podejście do nowych technologii i w optymalny sposób wykorzystuje oferowane przez nie możliwości, by jeszcze skuteczniej uczyć i rozwijać relacje z uczniami.

Kim jest Nauczyciel [email protected]? Jakie ma kompetencje?

Nauczycielem [email protected] została Joanna Mikusek-Przystajko, nauczycielka etyki w Społecznym Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Kudowie Zdroju. Na zajęciach z etyki, które prowadzi, wspólnie z uczniami programuje roboty na przykład tak, by poruszały się one od wybranej wartości do drugiej. Razem budują też zbiory różnych sytuacji, po których robot musi się poruszać i reagować (światłami, dźwiękiem) w odpowiedni sposób.

Praktyczne wykorzystanie technologii w nauczaniu. Historia Marka Grzywny

Jedną z osób wyróżnionych przez jury pierwszej edycji konkursu Nauczyciel [email protected] jest reprezentant naszego regionu – Marek Grzywna, nauczyciel informatyki oraz biologii w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, a także dyrektor szkół policealnych TEB Edukacja w Toruniu.

Dla pana Marka praca nauczyciela to spełnienie marzenia i samorealizacja. O swoich podopiecznych mówi tak:

- Uczniowie to dla mnie partnerzy w edukacji: oni uczą mnie, a ja ich. Jestem mentorem, który pomaga, a nie wyręcza. Pracuję głównie metodą projektu edukacyjnego i projektów międzyprzedmiotowych. Stawiam uczniom pytania problemowe, rozmawiam z nimi. Moim zdaniem oceny nie mają znaczenia, a nauczyciel nie musi być straszny, aby wzbudzać szacunek.

W swojej pracy pan Marek często stosuje gamifikację. Przygotowuje wirtualne pokoje zagadek nawiązujące do tematów lekcji, webquesty czy quizy. Od zawsze korzysta z technologii cyfrowych, a smartfony na jego lekcjach służą jako narzędzie. Podczas zajęć razem z uczniami korzysta również z robotów i płytek programowalnych. Uczy praktycznie i pokazuje codzienne zastosowania nabytej wiedzy, co inspiruje uczniów. W trakcie lekcji jego uczniowie korzystają z zasobów internetowych, szukają rozwiązań i informacji – dzięki temu zajęcia są ciekawe i dynamiczne. Podopieczni pana Marka są laureatami konkursu PixBlicks oraz Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr. Z zapałem biorą też udział w zajęciach dodatkowych w ramach programu #SuperKoderzy.

Marek Grzywna nie działa wedle schematu i zachęca do tego innych nauczycieli. W pracy z uczniami szeroko wykorzystuje ich ulubione media, takie jak YouTube czy TikTok. Dba o to, aby dzieci były szczęśliwe w szkole i pozwala im wybierać narzędzia, przy pomocy których realizują powierzone im zadania. W ten sposób uczą się one na błędach i rozmawiają na temat swoich doświadczeń. Nominacja w konkursie Nauczyciel [email protected] nie jest pierwszym wyróżnieniem dla Marka Grzywny: w 2020 roku został wpisany na listę STU SPRUC (Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych).

Dodaj ogłoszenie