Ogłoszenie Burmistrza Strzelna o przetargach na sprzedaż działek położonych w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego

Materiał informacyjny Gminy Strzelno
Udostępnij:

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Strzelna ogłasza:

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/12, o pow. 0,1003 ha - wynosi 47.130,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 9.00.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/13, o pow. 0,1012 ha - wynosi 47.550,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 9.30.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/14, o pow. 0,1019 ha - wynosi 47.880,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 10.00.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/15, o pow. 0,0982 ha - wynosi 46.140,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 10.30.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/16, o pow. 0,0980 ha - wynosi 42.960,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 11.00.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/17, o pow. 0,1016 ha - wynosi 44.540,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 11.30.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/19, o pow. 0,0998 ha - wynosi 43.750,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 12.00.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/20, o pow. 0,0989 ha - wynosi 43.360,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 9.30.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/21, o pow. 0,0981 ha - wynosi 43.010,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 10.00.

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, obręb Strzelno, cena wywoławcza: Działka nr 4/22, o pow. 0,0964 ha - wynosi 43.030,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 10.30.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych nieruchomości znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie (www.strzelno.bipgmina.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelnie (pok. nr 13), tel. 52-318-22-48, w godzinach pracy Urzędu.

Dodaj ogłoszenie