Ogłoszenie IGKiM Sp. z o.o. o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kasztelańskiej 14 w Inowrocławiu

Materiał informacyjny Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Udostępnij:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna
i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Inowrocławiu

OGŁASZA
przetarg nieograniczony ofertowy pisemny
na wynajem lokalu użytkowego

1. Kasztelańska 14 (parter), powierzchnia użytkowa – 52,68 m2.
Cena wywoławcza – 12,00 zł (netto) za 1 m2 miesięcznie.
Cena nie zawiera podatku od nieruchomości.
Wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.

Oferty z podaniem ceny (netto) za 1m2 powierzchni należy składać do dnia 10.12.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki (I piętro) przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu.
Stawka czynszowa nie obejmuje opłaty za dostarczane media tj. energię elektryczną, cieplną, wodę, śmieci.

Koperta winna być opisana tytułem „Wynajem lokalu użytkowego przy ul.……………….”
Przewiduje się zawarcie umowy na 3 lata.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Rejon Obsługi Mieszkańców przy ul. Jaśkowskiego 11 w Inowrocławiu tel. kont. 52 357-42-78, 52 357 20 92 .

Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2021r. o godzinie 11:00.
Lokal oglądać można od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.