Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Pakości przy ul. Barcińskiej 58/2

Artykuł sponsorowany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Aleksandra Bożena Pankowska

Km 2274/19

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Aleksandra Pankowska (tel. 52/357-43-09) ogłasza, że: dnia 26-02-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,90 m2

położonego
88-170 Pakość, ul. Barcińska 58/2,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW[NKW: BY1I/00044115/3].

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 400,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dodaj ogłoszenie