Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaż niezabudowanych działek

Materiał informacyjny Gminy Strzelno

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Strzelna ogłasza:

 • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku znajdującego się na nieruchomości zabudowanej położonej w Przyjezierzu, obręb Gaj, gmina Jeziora Wielkie, cena wywoławcza: Działka nr 249, o pow. 0,0156 ha - wynosi 43.200,00 zł + VAT.
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2021r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, o godz. 10.00.
 • przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Bożejewice, obręb Bożejewice, cena wywoławcza: Działka nr 107/5, o pow. 0,2957 ha - wynosi 22.195,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 10.30.
 • przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Bożejewice, obręb Bożejewice, cena wywoławcza: Działka nr 107/7, o pow. 0,2103 ha - wynosi 15.760,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 11.00.
 • przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Kijewice, obręb Kijewice, cena wywoławcza: Działka nr 37, o pow. 0,1700 ha - wynosi 8.240,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2021 r. w sali nr 5 (parter- świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 o godz. 11.30.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych nieruchomości znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie (www.strzelno.bipgmina.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelnie (pok. nr 13), tel. 52-318-22-48, w godzinach pracy Urzędu.