Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki nr 233/2 w Kruszwicy

Materiał informacyjny Gmina Kruszwica

Burmistrz Kruszwicy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej położonej w Kruszwicy (obręb 2), oznaczonej numerem działki 233/2 o powierzchni 80 m2, (w miejscu określonym w załączniku graficznym do umowy dzierżawy), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00012896/8 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się z przeznaczeniem na usytuowanie m.in. urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, pneumatycznego placu zabaw dla dzieci i młodzieży, dmuchańcy, euro bungee, stoisk z watą cukrową, popcornem lub balonami, na warunkach określonych w umowie dzierżawy.

Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2021 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój nr 111.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pod numerem telefonu 52 3515010 wew. 33, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl .

Dodaj ogłoszenie