Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac remontowych

Materiał informacyjny SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUJAWY

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KUJAWY” w Barcinie ogłasza przetarg ofertowy na następujące prace remontowe:

  1. Remont elewacji zewnętrznej poprzez pokrycie warstwą styropianu budynku metodą lekką mokrą w Piechcinie przy ul. Okrężnej 4 przód budynku, Okrężnej 11 przód i tył budynku, Okrężnej 18 tył budynku, ul. Wiertników 1 przód budynku w systemie firmy BOLIX.
  2. Konserwacja połaci dachowej z papy termozgrzewalnej budynków mieszkalnych w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 1, Pakoskiej 20, Lotników 7, Lotników 23.

Termin składania ofert do dnia 07 czerwca 2021 r. do godz. 10:00.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „KUJAWY” w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 1 tel. (0-52) 383-64-03. Specyfikacje oraz warunki przystąpienia do przetargu w związku z COVID-19 będą przysyłane drogą elektroniczną dla osób zainteresowanych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym jego punkcie.