Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Artykuł sponsorowany

KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

INFORMUJE

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie przy ul. Przemysłowej 6 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

lokale mieszkalne w Janikowie: ul. Słoneczna 3a/9, ul. Główna 14/26, ul. Miła 1/11, ul. Miła 3/26.

Z wykazem można zapoznać się w dniach od 25 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr 52 351 44 18 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, pok. 104 oraz http://bip.janikowo.bipgmina.pl/, w zakładce nieruchomości - obwieszczenia.