PHSR Agroma Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Materiał informacyjny Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym

PHSR Agroma Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kryteria:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne, rolnicze, techniczne
  • staż pracy na stanowisku kierowniczym 5-lat
  • wiedza na temat funkcjonowania rynku sprzedaży urządzeń rolniczych i pochodnych
  • niekaralność za umyślne przestępstwo w tym karno-skarbowe

Niezbędne dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. CV (kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy)
  3. Kopie dokumentów (kompetencje, szkolenia)
  4. Oświadczenie o niekaralności
  5. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w ostatnich 5-latach wobec PHSR Agroma Sp. z o.o Sępólno Krajeńskie
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu swoich danych osobowych

Złożenie dokumentów powinno nastąpić do dnia 20.11.2020r.

Ocena złożonych dokumentów nastąpi do 27.11.2020r.

Spotkanie z kandydatami nastąpi 11.12.2020r.

Dokumenty prosimy składać do dnia 20.11.2020r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres: Komisja Konkursowa PHSR Agroma Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim ul. BOWiD 15 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Dodaj ogłoszenie