Przedstawiamy dwie możliwości zdobycia pieniędzy z Unii Europejskiej. Jedna dla dużych firm, druga dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Do 30 grudnia, trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. O pieniądze mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa.

Indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 674 000 000 zł.

Więcej informacji: Fundusze Unijne: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Trwa też nabór dokumentów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

O środki w ramach konkursu mogą ubiegać się tylko mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Szczegóły na temat: Fundusze Unijne: „Bony na innowacje dla MŚP”