Pierwotnie resort pracy proponował, by płaca minimalna w 2019 roku wynosiła 2250 zł, jednak na takie rozwiązanie nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. W lipcu rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego podwyżkę minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2220 zł. Ostatecznie, 11 września br. rząd poinformował, że najniższa krajowa w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto.

Najniższa krajowa, czyli ustawowa płaca minimalna, określa minimalną wysokość pieniężnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość płacy minimalnej określana jest przez państwo. Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Płacę minimalną (zwaną także najniższą krajową) określa się w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca).

Od 1 stycznia 2019 roku wysokość płacy minimalnej ponownie wzrośnie. Oznacza to, że pracownicy, którzy pracują za najniższą krajową dostaną podwyżki. Ile wynosi płaca minimalna teraz, a ile wyniesie od początku 2019 roku? Poniżej prezentujemy, jak zmieniała się wysokość płacy minimalnej od 2000 do 2019 roku (stawki brutto).

 • 1 stycznia 2019 - 2250,00
 • 1 stycznia 2018- 2100,00
 • 1 stycznia 2017- 2000,00
 • 1 stycznia 2016- 1850,00
 • 1 stycznia 2015- 1750,00
 • 1 stycznia 2014- 1680,00
 • 1 stycznia 2013- 1600,00
 • 1 stycznia 2012- 1500,00
 • 1 stycznia 2011- 1386,00
 • 1 stycznia 2010- 1317,00
 • 1 stycznia 2009- 1276,00
 • 1 stycznia 2008- 1126,00
 • 1 stycznia 2007- 936,00
 • 1 stycznia 2006- 899,10
 • 1 stycznia 2005- 849,00
 • 1 stycznia 2004- 824,00
 • 1 stycznia 2003- 800,00
 • 1 stycznia 2001- 760,00
 • 1 marca 2000 - 700,00

Według danych GUS ok. 1,5 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej (ok. 13% ogółu pracowników). Warto przypomnieć, iż pensja poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych

Najniższa krajowa od 2019 - ile wyniesie netto i brutto?

Jak wynika z powyższego, w 2019 roku najniższa krajowa będzie wynosić 2250 zł, czyli 14,70 zł za godzinę. Podwyżka płacy minimalnej sprawi, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1634 złote.

Minimalna stawka 2019 za godzinę pracy

Jednocześnie rząd zdecydował, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej zostanie podwyższona minimalna stawka za godzinę pracy. Tym samym osoby zatrudnione na umowie zleceniu zarobią co najmniej 14,7 zł brutto za godzinę pracy

Zobacz koniecznie: Płaca Minimalna 2019 - nowa minimalna stawka za godzinę pracy [STAWKI BRUTTO i NETTO]

Podwyżka płacy minimalnej - czy szef musi podpisać z pracownikiem nową umowę?

Nie ma takiego obowiązku. Pracodawca może zmienić pracownikowi warunki umowy, podwyższając pensję do wynagrodzenia minimalnego lub też wypłacić wyrównanie do wysokości najniższej krajowej.

Płaca minimalna - dodatek za pracę w nocy 2019

Jak zapisano w art. 151 kodeksu pracy, każdemu pracującemu w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 7, należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Oznacza to dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej w wysokości od 2,5 do 2,7 zł (w zależności od ilości dni pracujących w danym miesiącu).