Podpisanie umów na inwestycje gminne

ReklamaGP
Po przeprowadzeniu postępowań w formie zapytań ofertowych w dniu 20 lutego br. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski zawarł umowy dotyczące wykonania przewidzianych w tegorocznym budżecie zadań projektowych.

Dokumentacje projektowe na rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica wykonywać będą dwie firmy: ProMC Marta Czajkowska z Brodnicy oraz Usługi Inżynieryjne „NOVUMINŻ” Piotr Witkowski również z Brodnicy. W zakresie zawartych z nimi umów znalazło się opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:
- budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Olsztyńskiej w Karbowie,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Parcelowej w Karbowie,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sezamkowej w Karbowie,
- modernizacja sieci wodociągowej przy ul Wspólnej w Karbowie,
- budowa sieci wodociągowej w Moczadłach,
- budowa sieci wodociągowej w Kominach,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Podgórzu,
- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Wczasowej w Karbowie,
- modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie w ul. Willowej,
- rozbudowa przepompowni ścieków w Cielętach.

Koszt przygotowania wyżej wymienionych inwestycji zgodnie z zawartymi z projektantami umowami wynosić będzie 42.251,73 zł.

Następnego dnia tj. 21 lutego Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski zawarł kolejną umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, tym razem dla następujących inwestycji drogowych:

- przebudowy drogi gminnej w Podgórzu od skrzyżowania z droga powiatową w kierunku byłego wysypiska śmieci,
- ulepszenia nawierzchni drogi gminnej Kruszynki – Bartniki,
- budowy zatoki autobusowej w Cielętach przy drodze wojewódzkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Wykonawcą jest Pracownia Projektowa „D3” pana Rafała Wrzoska z Iławy. Wartość zawartej z panem Wrzoskiem umowy na sporządzenie projektów wynosi 16.113,00 zł.

Co trzeba zrobić aby dostać 13. i 14. emeryturę?

Wideo

Dodaj ogłoszenie