Cztery organizacje pracodawców (Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Rzemiosła Polskiego), na ręce wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, przekazały listy, w których apelują o przyspieszenie prac nad Konstytucją Biznesu.

Pracodawcy zauważają, że flagowy projekt Ministerstwa Rozwoju wyraźnie stracił impet legislacyjny, a środowisko biznesu pozytywnie odniosło się do generalnej idei stojącej za projektowanymi zmianami.

"Dla pracodawców bardzo ważny jest ten element pakietu ustaw, który dotyczy zasad stanowienia prawa dla przedsiębiorców. Zawiera on katalog zasad tworzenia prawa, obowiązek sporządzania Oceny Skutków Regulacji oraz obowiązek szczególnej troski o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Są to rozwiązania, których przyjęcie pozwala mieć nadzieję na poprawę jakości prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców niejasne, niestabilne przepisy oraz ich de facto dowolna interpretacja przez organy administracji stanowią podstawową barierę w codziennym funkcjonowaniu" - czytamy w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Przeczytaj też: Konstytucja biznesu pomoże w relacjach przedsiębiorców z urzędnikami?

Nadawcy listów wyrazili nadzieję, że Konstytucja Biznesu wkrótce zostanie przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu.

Pracodawcy deklarują również zaangażowanie swoich ekspertów w prace legislacyjne na etapie parlamentarnym, aby końcowym ich efektem była ustawa wspierająca przedsiębiorczość w największym możliwym stopniu.

Czytaj: 100 ułatwień dla firm według Morawieckiego. Co o nich myślą kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy?