Program Offshore Grupy PGE - zielona energia

Materiał informacyjny PGE Baltica
W najbliższych latach na wodach Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego powstanie kilka morskich farm wiatrowych. Wśród inwestorów jest także Grupa PGE, która wraz z posiadającą 30-letnie doświadczenie w rozwijaniu morskiej energetyki wiatrowej na świecie, duńską spółką Ørsted planuje wybudować Morską Farmę Wiatrową Baltica, realizowaną w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3. Inwestycja ta, będzie miała ogromny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii spółka przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, które tworzone będą w ramach Programu Offshore.

Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie we współpracy z Ørsted, do 2030 roku, Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy samodzielna inwestycja - Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Łącznie PGE będzie posiadać ok. 3,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

Głos społeczeństwa

Morskie Farmy Wiatrowe mają duże poparcie społeczne, ponieważ, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Przyszłość Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, 2019), ponad 80 proc. Polek i Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że energia pochodząca z morskich elektrowni wiatrowych ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego oraz walkę ze zmianami klimatycznymi.

Dlaczego energetyka wiatrowa?

Ochrona przyrody i przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu to jedne z głównych powodów dynamicznego rozwoju i powstawania coraz większej liczby morskich farm wiatrowych. Elektrownie wiatrowe, zamiast węgla, wykorzystują odnawialne źródło energii, jakim jest wiatr. Dzięki temu turbiny nie emitują do atmosfery szkodliwego dwutlenku węgla. O jakich liczba mowa, jeżeli chodzi o uniknięte emisje tego gazu do atmosfery? Morskie Farmy Wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3 pozwolą zmniejszyć emisje o 8 mln ton dwutlenku węgla rocznie, a wszystkie tego typu inwestycje w kraju o mocy ok. 11 GW, łącznie o ok. 35,5 mln ton każdego roku.

Energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Europie. Co ciekawe, pierwsza morska farma wiatrowa powstała na początku lat 90. XX wieku właśnie na Bałtyku, w morskiej strefie Danii. Od tego czasu sektor offshore dynamicznie się rozwija, czego dowodem są liczne inwestycje, szczególnie na Morzu Północnym. Aktualnie, w partnerstwie na rzecz morskiej energetyki wiatrowej uczestniczy ponad 150 podmiotów z Polski i z zagranicy.

Materiał we współpracy z:

Dodaj ogłoszenie