Dobiegła końca kolejna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” – programu, który od 1998 roku wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz pomaga zdobyć zaufanie klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej.

W tegorocznej edycji o ten prestiżowy certyfikat ubiegało się niemal 300 firm z całej Polski. Kapituła Programu potwierdziła rzetelność i wiarygodność 280 z nich, przyznając im jednocześnie tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Aż 40 firm z województwa kujawsko-pomorskiego zdobyło ten prestiżowy tytuł. Certyfikaty oraz Nagrody wręczone zostały podczas Wielkiej Gali Finałowej 16 listopada w hali Expo XXI w obecności nie tylko uczestników, partnerów i organizatorów Programu, ale też przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz mediów.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2015. Z wyróżnieniem dwie inowrocławskie firmy: EuroTherm Niewiadomscy i MPK

Nagrody dla najlepszych

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z województw, z największą liczbą laureatów programu – firm, które swój biznes prowadzą uczciwie i dbają o najbliższe otoczenie. Kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa w tegorocznej edycji programu sięgnęły po najwyższe wyróżnienia. Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, która trafia jedynie do 15 firm, które szczególnie wyróżniły się na tle wszystkich Laureatów XXI edycji programu otrzymały z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „OSKA” Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz, Jarosław Kasprowicz – Sp. j. z Przyłęk.

Aż 5 firm z województwa kujawsko-pomorskiego było o krok od zdobycia najwyższego wyróżnienia! Zostały one firmy nominowane do Nagrody Głównej Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2018, co oznacza, że mają duże szanse zdobycia Statuetki w kolejnej edycji programu. Były to 3 firmy z Bydgoszczy: Fabryka Obrabiarek Do Drewna Sp. z o.o., POLMASS S.A. i Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”, a także Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRATEX” Sp. z o.o. z Torunia oraz Souvre Internationale Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia.

Kapituła przyznała również 14 medali „Ambasador Fair Play w Biznesie” 2018 osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw, które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Aż 3 z nich trafiły do kujawsko-pomorskich przedsiębiorców: Pani Sylwii Pikul i Pana Daniela Pikula Właścicieli firmy „VIP” S.D. Pikul Spółka Jawna z Lubicza Górnego oraz Pana Zbigniewa Sokoła Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

Na scenie głównej nagrody odebrały również firmy uczestniczące w programie nieprzerwanie od 15 lat. Wśród nich były 4 firmy z województwa kujawsko-pomorskiego: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o., we Włocławku, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa CORPINEX Sp. z o.o. z Inowrocławia oraz SLICAN Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Semper Fidelis – Zawsze Wierny

W ubiegłym roku program „Przedsiębiorstwo Fair Play” obchodził swoje 20-lecie. Oznacza to, iż po raz pierwszy wyróżniono firmy, którym Kapituła przyznała certyfikat w dwudziestu kolejnych edycjach. Została na tę okazję stworzona statuetka „Semper Fidelis” z diamentem w barwach programu. Podczas tegorocznej Gali Finałowej Programu statuetką i tytułem „Semper Fidelis” uhonorowane została uhonorowana kujawsko-pomorska firma Polmass S.A. z Bydgoszczy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski

Podczas Gali zgromadzonym gościom zaprezentowana została także publikacja powstała w ramach projektu związanego z obchodami stulecia niepodległości Polski pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”. Publikacja poświęcona została przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Opisano w niej przykłady kierowania się w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak wolność, solidarność - wartościami wpisanymi w polską tradycję państwową i narodową. Znaczną część publikacji poświęcono Laureatom Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej: http://iped.pl/pliki/publikacje/Publikacja-SOB-Niepodlegla.pdf

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać tę publikację jako inspirację do podejmowania działań z zakresu SOB. Natomiast społeczeństwo, dzięki publikacji, będzie miało okazję poszerzyć wiedzę na temat realizowanych przez przedsiębiorstwa działań oraz faktycznej roli przedsiębiorców w tworzeniu wolnej gospodarki, a co za tym idzie - niepodległości i niezależności gospodarczej naszego kraju.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.