Czy rozpoznajesz toruńskie ulice?
    Czy rozpoznajesz toruńskie ulice?