Relacja z XI Sesji Rady Miasta Bydgoszczy

online, HWZaktualizowano 
Archiwum/Dariusz Bloch
Trwa XI Sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Zachęcamy do oglądania na żywo. Poniżej piszemy również o najważniejszych decyzjach, jakie podjęli radni.

Transmisja na żywo:

Aktualizacja, 21.09
Radni dyskutowali o finansowaniu fundacji ojca Tadeusz Rydzyka przez rząd. Zamierzali przesłać premierowi apel i sprzeciwić się przekazywaniu Lux Veritatis 117 mln zł. Domagali się tego, by rząd wywiązał się z obietnicy i przekazał zagwarantowane pieniądze na budowę kampusu bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Większość radnych przyjęła jednak apel w wersji łagodniej, zaproponowanej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się, że niektórzy radni koalicji PO-SLD nie wiedzieli nad czym głosują. Po to, by naprawić swój błąd zaproponowali reasumpcję głosowania.

- Hucpa! - oświadczył radny Jarosław Wenderllich. - Radni Prawa i Sprawiedliwości nie będą w tym uczestniczyć.

Do powtórnego głosowania jednak nie doszło.

Aktualizacja, 19.15
Wiceprezydent Iwona Waszkiewicz, poinformowała radnych o tym, że w żadnej z pawie 100 szkół, w których nauczyciele prowadzą akcję strajkową, podstawy programowe nie zostaną zrealizowane. Natomiast kwalifikację uczniów przeprowadzono jedynie w 5 szkołach ponadpodstawowych (na 28).

Wiceprezydent przedstawiła również projekt zwiększenia funduszu nagród dla nauczycieli. Do tej pory funkcjonował limit wynoszący 481 zł brutto na jednego nauczyciela. Dlatego nauczyciele otrzymywali nagrody co kilka lat. Dzięki zwiększeniu funduszu dyrektorzy szkół mogliby nagrodzić większą liczbę nauczycieli.

Wiceprezydent Iwona Waszkiewicz powiedziała, że subwencja państwa jest zbyt niska, miasto dokłada do funkcjonowania placówek oświatowych coraz więcej, obecnie jest to 35 mln zł.

Uchwała wymaga opinii związków zawodowych, NSZZ „Solidarność”. Miasto poprosiło trzy organizacje o wydanie opinii i otrzymało je od ZNP i Forum Związków Zawodowych. - Nie otrzymaliśmy opinii NSZZ „Solidarność” jestem zmuszony wycofać tę uchwałę z programu sesji - oświadczył prezydent Rafał Bruski.

Mimo to radni nie zrezygnowali z dyskusji o tym projekcie.

Aktualizacja, godz. 17.59:
Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą sporządzenia pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Myślęcinka, wchodzących w skład Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Określi on warunki zagospodarowania i rozwiąże wiele spraw spornych, m.in. problem stref wejściowych do parku, ewentualnego zwrotu nieruchomości oraz wniosek o to, by ul. Hipiczna stała się drogą parkową a nie publiczną.

Miasto, za zgodą radnych, przekaże też 1,3 mln złotych na dofinansowanie remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wsparcie otrzyma 17 zabytków, w tym 5 obiektów sakralnych.

Aktualizacja, godz. 15.52:
Natomiast wiceprezydent Michał Sztybel przedstawił radzie stan realizacji inwestycji kubaturowych. - Basen na Kapuściskach zostanie otwarty na początku wakacji – obiecał wiceprezydent Michał Sztybel. - Opóźnienie nastąpiło z winy wykonawcy, zostaną naliczone kary. Wiceprezydent poinformował także o tym, że zaawansowanie prac przy rewitalizacji parku Witosa wynosi 56 proc. Część parku zostanie oddana do użytku w IV kwartale br. Nie ma zagrożenia utraty unijnego dofinansowania. Inwestycja prowadzona w Młynach Rothera jest zaawansowana w 25 proc. Mniej więcej taki sam poziom zaawansowania ma modernizacja i rozbudowa siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej.

Aktualizacja, godz. 15.41:
Na "tapecie" miejskie inwestycje. Miasto prowadzi obecnie ponad 20 różnych inwestycji drogowych. Wiceprezydent Mirosław Kozłowicz poinformował radnych stanie zaawansowania prac, m.in. o tym, że budowa torowiska wraz przebudową ulicy Kujawskiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Inwestycja prowadzona w ulicy Grunwaldzkiej, po przekazaniu przez wojewodę ostatnich trzech nieruchomości, przebiega już bez większych problemów. Stan zaawansowania prac wynosi ok. 47 proc.
Mirosław Kozłowicz dodał, że drugi etap budowy Trasy Uniwersyteckiej zostanie zakończony z miesięcznym opóźnieniem, czyli pod koniec lipca. Pierwsze pojazdy będą mogły przejechać całą trasę w sierpniu br.

Aktualizacja, godz. 15.29:
Rada Miasta wznowiła swoje obrady od informacji dotyczącej realizacji miejskich inwestycji.

Aktualizacja, godz. 14.10:
Po ponad godzinie niewiele wnoszącej dyskusji, która sprowadzała się jedynie do prezentacji własnych racji radny Szymon Wilnicki, wiceprzewodniczący rady zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Wniosek został przyjęty, większością głosów.
Do powołania spec komisji do spraw skażenia terenów pozachemowskich (o co wnioskował radny Bogdan Dzakanowski) nie doszło. Dodatkowego zespołu radnych nie będzie, ponieważ Statut nie przewiduje powołania zespołu, natomiast jeśliby miała powstać komisja musi być projekt uchwały. Radni ogłosili godziną przerwę

Aktualizacja, godz. 13.20:
Radni wrócili do dyskusji. Radny Bogdan Dzakanowski ciągle domaga się powołania komisji. Prezydent uważa, że zespół nie ma żadnych uprawnień i pyta radnych PiS dlaczego nie sprzeciwiali się pomysłowi likwidacji zespołu wojewody, który działał prawidłowo. Radny Jarosław Wenderlich odczytał raport Najwyższej Izby Kontroli, który nie jest korzystny dla miasta. Prezydent Rafał Bruski oświadczył że NiK stawia oskarżenia których nikt nie kontroluje. Dyrektor Boroń, wyjaśnił, że kontrola dotyczyła zanieczyszczeń powstałych przed2017 r. Mówiono wówczas o szkodzie powstałej w środowisku.

Aktualizacja, godz. 12.50:
Na wniosek radnego Jaroslawa Wenderlicha zarządzono 15 minut przerwy. Radni wysłuchali informacji o tym, jakie prace wykonało miasto w sprawie zanieczyszczeń terenów pozachemowskich a potem, kolejny już raz, posprzeczali się. Tym razem o to, czy należy powołać specjalną komisję rady, która zajęłaby się tym tematem. Radni PiS domagają się utworzenia takiego zespołu. Radni PO i SLD oraz prezydent Bydgoszczy są przeciw, twierdząc, że komisja nie miałaby żadnych uprawnień. Uprawnienia merytoryczne ma jedynie zespół wojewody. Należy też dodać, że sprawami Łęgnowa zajmuje się też komisja gospodarki komunalnej.
O tym, czy powstanie spec komisja ds. skażenia terenów pizachemiwskuch dowiemy się po przerwie.

Aktualizacja, godz. 12.12:
Rada wkrótce zajmie się projektami apeli Rady Miasta:

  • w sprawie patronatu Prezydenta Miasta Bydgoszczy nad tzw. Marszem Równości
  • w sprawie organizacji przez Miejskie Centrum Kultury filmowego festiwalu LGBT

Stanowisko Rady Miasta ws. tzw. Marszu Równości:
Rada Miasta Bydgoszczy wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec objęcia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy patronatu nad tzw. I Marszem Równości w Bydgoszczy planowanym na 11 maja 2019 r.
Zwraca się uwagę, iż Prezydent Miasta, jako reprezentant Bydgoszczan, w kwestiach dla nich spornych światopoglądowo winien zachować szczególną ostrożność i nie podejmować decyzji pochopnych. Przyjmując patronat nad jakimkolwiek wydarzeniem, włodarz Miasta nie przyjmuje go jako osoba prywatna, a angażuje swój autorytet jako przedstawiciel mieszkańców.
Według przekonania Rady Miasta, Prezydent Miasta Bydgoszczy, podejmując się patronatu nad tzw. I Marszem Równości, nie tylko nie postąpił w zgodzie ze zdaniem większości obywateli, ale wręcz postąpił wbrew niemu. Dlatego też Rada Miasta Bydgoszczy wzywa Pana Prezydenta Rafała Bruskiego do rezygnacji z przyjętej roli orędownika i opiekuna ww. Marszu.

Stanowisko Rady Miasta ws. filmowego festiwalu LGBT:
Rada Miasta Bydgoszczy w sposób zdecydowany wyraża wobec Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i Kina „Orzeł” oczekiwanie rezygnacji z organizowania wydarzenia pod nazwą „Lesbian Gay Bisexual Transgender Film Festival” planowanego na 27-29 kwietnia 2019 r.
Działalność kulturalną ze strony instytucji Miasta Bydgoszczy powinna charakteryzować troska o zaspokojenie potrzeb mieszkańców przy jednoczesnej szczególnej ostrożności w zakresie możliwego wykluczania osób lub krzywdzącego ograniczania ich udziału w wydarzeniach kulturalnych.
Rada Miasta Bydgoszczy z niepokojem stwierdza, iż zawężenie tematyki oraz grona promowanych przez Festiwal twórców należy odebrać jako wyraz jaskrawego faworyzowania pewnej grupy społecznej ze względu na określone poglądy w dziedzinie seksualnej, przy jednoczesnej dyskryminacji twórców i odbiorców nie podzielających takich poglądów. Dostępne materiały informacyjne budzą przekonanie, iż udział artystów-filmowców o poglądach odmiennych, niż pomysłodawców wydarzenia, może być w kreowaniu oferty Festiwalu niepokojąco zminimalizowany, a co najmniej ograniczony – i to w istotnym związku z tymi właśnie poglądami.
Programowe przyjęcie zawężonego zakresu relacji płciowych, jako decydującego klucza doboru treści filmowych, budzi poważne wątpliwości. Czynienie z tak określonego wymiaru seksualnego narzędzia selekcji dla oferty kulturalnej każe zapytać np. o kwestię równego traktowania osób. Organizacja wydarzenia w takiej formule, jaką proponują pomysłodawcy „Lesbijskiego Gejowskiego Biseksualnego Transgenderowego Festiwalu Filmowego”, dałaby mocną podstawę do oskarżeń o tzw. „seksizm” – a być może również aspekt propagandowo-ideologiczny – na co ani Miasto, ani miejska instytucja kultury nie mogą sobie pozwolić.

Aktualizacja, godz. 11.30:
Radni Prawa i Sprawiedliwości, m.in. radny Szymon Róg zarzucił służbom prezydenta Bydgoszczy zmanipulowanie nagrania z poprzedniej sesji. radni stwierdzili, że ich wypowiedzi zostały skrócone oraz, że wycięto kompromitujące wypowiedzi radnych PO. Właśnie trwa sprawdzanie, czy rzeczywiście nagranie zostało zamontowane.

Aktualizacja, godz. 10.35:
Bydgoscy radni rozpoczęli obrady. W programie dzisiejszej sesji Rady Miasta znajdzie się m.in. budzący wątpliwości radnych Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały w sprawie zwiększenia funduszu nagród dla nauczycieli. Przypomnijmy, że prezydent Bydgoszczy nie chce zmniejszyć budżetu oświaty i dlatego pieniądze, które z powodu strajku nie zostaną wypłacone protestującym nauczycielom. projekt ratusza zakłada, ze te pieniądze przeznaczone zostaną na zajęcia dodatkowe i nagrody dyrektora oraz prezydenta.

XI SESJA RM. Plan obrad

Na dzisiejszej sesji omawiane będą m.in. tematy związane z zanieczyszczeniami po bydgoskim Zachemie, podejmowanych działaniach administracji rządowej w tej sprawie oraz o badaniach gruntowo-wodnych w rejonie Osiedla Łęgnowo. W obradach zaplanowanotakże między innymi takie tematy:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad omówi realizację drogi ekspresowej S5 i S10
  • realizacja inwestycji miejskich
  • działalność Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w 2018 r
  • przedstawienie projektów w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy...

Szczegółowy plan obrad XI sesji Rady Miasta znajduje się na stronie Urzędu Miasta TUTAJ (kliknij, żeby przejść)

Tak wyglądała Bydgoszcz przed wybuchem II wojny światowej [zdjęcia]

Wideo

Materiał oryginalny: Relacja z XI Sesji Rady Miasta Bydgoszczy - Express Bydgoski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
L
Logan

Potrzebna pomoc po świętach? Kliknij tutaj: https://logan88.oferty-kredytowe.pl/

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3