Rzepak a nowoczesne rolnictwo. Weź udział w konferencji online podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku "Eurorzepak 2021" w Minikowie

Materiał informacyjny KPODR
O nowoczesnym rolnictwie oraz jakościowych aspektach uprawy i produkcji rzepaku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu opowiedzą eksperci z branży rolniczej. Jakie problemy i korzyści mogą napotkać plantatorzy w czasie uprawy rzepaku w dobie Europejskiego Zielonego Ładu? Odpowiedzi na te i inne pytania czekają na uczestników konferencji online odbywającej się podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku "Eurorzepak 2021" w Minikowie.

"Eurorzepak 2021", co czeka uczestników wydarzenia?

Już 20 maja obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Rzepaku - cykliczne wydarzenie organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju. Jego głównym punktem jest międzynarodowa konferencja pt. „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”, finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych, organizowana w tym roku ze zrozumiałych powodów w wersji online.

W debacie wezmą udział przedstawiciele europejskich związków producentów roślin oleistych (COPA-COGECA) oraz rolnicy i eksperci zajmujący się uprawą rzepaku. Poruszana będzie problematyka dotycząca odmian rzepaku oraz systemów ochrony i kompleksowego nawożenia tego gatunku. Wszystko po to, aby odpowiedzieć na pytanie, jak utrzymać jakość i poziom plonowania rzepaku w dobie wyzwań Zielonego Ładu?

Czym jest Europejski Zielony Ład?

W ramach konferencji przewidziano wykład wprowadzający do tematyki uprawy rzepaku w kontekście wyzwań stojących przed producentami rzepaku w związku z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii “Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Po wykładzie wprowadzającym zagadnienia Zielonego Ładu i uprawy rzepaku będą omawiane podczas debaty z udziałem europejskich przedstawicieli producentów roślin oleistych. Międzynarodowi eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą o działaniach, jakie w ich krajach są podejmowane, aby sprostać celom środowiskowym i klimatycznym związanym z unijnym planem działań tak, aby zachować jakość rzepaku i poziom jego plonowania.

Nowoczesne rolnictwo ma istotny wpływ na zdrowie!

Dodajmy jeszcze, że wspomniana już strategia „Od pola do stołu” uwzględnia w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia zakłada bardzo ambitne cele, takie jak:

  • redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów,
  • zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego.

Realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych. I ta właśnie problematyka dominować będzie podczas tegorocznej debaty „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”.

Konferencja w Minikowie: Owocna wymiana doświadczeń

Pierwsze międzynarodowe wydarzenie poświęcone szeroko pojętej uprawie rzepaku miało miejsce w 2016 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Inspirującą rolę spełniło wówczas Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i w ten sposób powstała impreza, która stała się cykliczną wymianą doświadczeń rolników, przedstawicieli EOA, reprezentantów nauki i firm branżowych.

Rzepak ozimy uprawiany jest niemalże w każdym państwie Europy, dlatego ważne jest, aby tego rodzaju inicjatywy odbywały się systematycznie i w międzynarodowym gronie. Spotkania te są okazją do omawiania problemów związanych z rzepakiem, jego uprawą, ochroną i wykorzystaniem w żywieniu zwierząt. Wycofanie neonikotynoidów z zapraw nasiennych przeznaczonych do rzepaku odbiło się szerokim echem wśród plantatorów, a decyzja o ich przywróceniu w formie derogacji zapadła m.in. w Minikowie podczas EURORZEPAK-u.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji online?

W dobie pandemii tylko w taki sposób można zgromadzić wielu odbiorców w jednym czasie, osób ze świata rolnictwa, producentów roślin oleistych i nauki. To niezwykła możliwość omówienia problemów i zagadnień, wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy rolnikami z Europy a polskimi plantatorami rzepaku. Transmisja wydarzenia online pozwoli na szerszą popularyzację problematyki uprawy i wykorzystywania rzepaku w aspekcie założeń Zielonego Ładu.

Wszystkim zainteresowanym podajemy, że jest przygotowywana specjalna strona poświęcona temu wydarzeniu: www.eurorzepak-minikowo.pl. Warto tam zaglądać, by poznać szczegółowy program imprezy, a przede wszystkim dokonać zapisu na konferencję.

Konferencja finansowana jest z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

zdjecie

Wideo

Dodaj ogłoszenie