31 marca ruszą nabory wniosków w trzech konkursach w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których do podziału są środki na budowanie potencjału badawczo-wdrożeniowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów takich firm i ich partnerstw z instytucjami naukowymi. Będzie można za nie tworzyć i rozwijać zaplecza badawcze podmiotów biznesowych. Alokacja wynosi ponad 110 milionów złotych.

Wsparcie pomoże w tworzeniu infrastruktury służącej opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Środki trafią na zakup aparatury, sprzętu i technologii, a także prace budowlane. O wsparcie można ubiegać się w trzech konkursach:

- Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bez doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych - w puli jest 22,4 miliona złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 19 maja.

- Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w puli jest 33,6 miliona złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 12 maja.

- Dla grup przedsiębiorstw oraz ich partnerstw z jednostkami naukowymi – w puli jest 56 milionów złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 26 maja.

RPO w Kujawsko-Pomorskiem. Wleczemy się na szarym końcu w kraju [grafika]

- Biznes będzie też ostatecznym beneficjentem wsparcia dostępnego w ramach dwóch innych konkursów, w których rozdysponujemy środki na rozwój międzynarodowych kontaktów gospodarczych - mówi Jacek Piotrowski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. - Kolejny konkurs dotyczy tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Więcej o aktualnych konkursach w ramach RPO na stronie kujawsko-pomorskie.pl.