EKOLOGIA
  Segreguj śmieci albo zapłacisz 4 razy więcej. Nowe przepisy...

  Segreguj śmieci albo zapłacisz 4 razy więcej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku

  Oprac. AGW

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  Segreguj śmieci albo zapłacisz 4 razy więcej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku
  Ministerstwo środowiska przygotowało projekt ustawy zmieniający wcześniejszą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawdzamy, jakich zmian należy się spodziewać.
  Segreguj śmieci albo zapłacisz 4 razy więcej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku
  Jedną z propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zwiększenie różnicy między opłatami za odbiór śmieci segregowanych i zmieszanych. Jeśli ktoś nadal nie będzie chciał kilku pojemników i segregowania odpadów - zapłaci 4 razy więcej niż domostwo zbierające odpady selektywnie.

  Masz działkę i domek? To ważna informacja dla ciebie. Autorzy przepisów proponują wprowadzenie stałej ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego rekreacyjno-wypoczynkowego. Opłata miałaby wynosić 96 zł (średnia stawka od osoby wynosząca 8 zł razy 12 miesięcy).

  "Jednocześnie ze względu na specyfikę rodzinnych ogrodów działkowych proponuje się wyłączenie przepisów dotyczących ustalania tej stawki do ROD. Opłata dla rodzinnych ogrodów działkowych będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne".

  Inne rekomendowane rozwiązanie to wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami dobierającymi odpady komunalne, przez:
  • wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu;
  • uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;


  Kolejne nowe rozwiązanie przewidziane w projekcie zakłada obowiązek objęcia gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w obecnym systemie gmina może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy).

  Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości bioodpadów stanowiących odpady komunalne musiałby przekazywać je do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (dotychczas obowiązek ten dotyczył zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych).

  Inna propozycja projektowanych przepisów przewiduje uelastycznienie możliwości korzystania z kryteriów różnicujących stawki opłat w gminach oraz związkach międzygminnych. Gmina miałaby możliwość powierzania zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe kompostowniki mogliby zostać zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Doprecyzowany ma zostać czas na składanie korekt do sprawozdań i określenie terminu złożenia końcowego sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, przez gminę do urzędu marszałkowskiego i przez urząd marszałkowski do Ministra Środowiska. Zaproponowany zostanie termin: 2 lata od terminu przekazania sprawozdania, po którym to terminie nie będą uwzględniane przesyłane korekty sprawozdań.

  Dane w deklaracjach będzie można aktualizować raz w miesiącu.

  "Oczekiwanym efektem jest wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości w celu uproszczenia i ujednolicenia funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co za tym idzie zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia".

  Ustawę i kolejne kroki prac można śledzić na stronie: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504

  Czytaj treści premium w Gazecie Pomorskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (3)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (3) forum.pomorska.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej
  Weź udział w największej konferencji marketingowej w regionie!

  Weź udział w największej konferencji marketingowej w regionie!

  Wielkie muzyczne show w Bydgoszczy! 12 znakomitych wokalistów i ponad 20 przebojów muzyki!

  Wielkie muzyczne show w Bydgoszczy! 12 znakomitych wokalistów i ponad 20 przebojów muzyki!

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego