Starosta Chojnicki informuje

Materiał informacyjny Powiatu Chojnickiego

Starosta Chojnicki
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
powiat.chojnice.pl, bip.powiatchojnice.pl

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, (parter, prawe skrzydło przy pok. nr 23), wywieszono wykaz obejmujący nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych: powiat.chojnice.pl zakładka „ogłoszenia” i następnie „gospodarka nieruchomościami”, oraz bip.powiatchojnice.pl zakładka „przetargi, konkursy, ogłoszenia, petycje” i następnie „ogłoszenia”, a także na stronie podmiotowej Wojewody Pomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj ogłoszenie