Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

 

Burmistrz  Gminy i Miasta Chęciny

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

informację

 

o wywieszeniu w dniach 24.05.2022 roku i 26.05.2022 roku  na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach wykazów nieruchomości położonych w miejscowościach Ostrów, Tokarnia, Chęciny i Polichno przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub 41/ 31 53 127, 41/ 31 53 128.

 

 

 

Chęciny, dnia 26.05.2022 r.