1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Dyrektor Oddziału Regionalnego AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W...
Wróć do listy komunikatów

Dyrektor Oddziału Regionalnego AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W LUBLINIE informuje,

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2021.1899/ w siedzibie

OReg. AMW Lublin, został podany do publicznej wiadomości

wykaz przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na

rzecz najemcy zgodnie z art. 76-78 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.

o Agencji Mienia Wojskowego /t.j. Dz.U. 2021.303 z późn. zm./

lokalu mieszkalnego nr 36, położonego w Lublinie, przy

  1. Spadochroniarzy 3 o pow. uż. 35,70 m2, wraz z udziałem

w wysokości 3570/153444 części w dz. gruntu nr ewid.: 2/1 o pow.

0,0553 ha, zapisanej w KW Nr LU1I/00032874/8.

Wykaz został wywieszony na multimedialnej tablicy ogłoszeniowej

w siedzibie Oddziału oraz dostępny jest na stronie:

www.amw.com.pl

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości oraz pełną treść

wykazu uzyskać można w siedzibie OReg. AMW Lublin,

  1. Łęczyńska 1, e-mail: [email protected], marketing.

[email protected], [ 81 474 61 21.

Oddział Regionalny w Lublinie

20-309 Lublin • ul. Łęczyńska 1

tel.: (+48 81) 474 61 00 • fax: (+48 81) 474 61 23

e-mail: [email protected] • www.amw.com.pl