1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. MIEJSCA POSTOJOWE NA WYNAJEM TORUŃ. AGENCJA MIENIA...
Wróć do listy komunikatów

MIEJSCA POSTOJOWE NA WYNAJEM TORUŃ. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a

tel. 52 52 57 828; 693 559 899

e-mail: [email protected]

 

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 07.03.2023 r. do 28.03.2023 r. na tablicy ogłoszeń Oddziału oraz stronach internetowych www.amw.com.pl opublikowano wykaz nr 2/03/2023 części nieruchomości przeznaczonej do zagospodarowania w formie najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,  położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 175A, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 12, 13, 14, 20 i 21, obręb 0036, KW nr TO1T/00133484/7.

Do najmu przeznacza się jako dwie pozycje przetargowe miejsca postojowe: nr 47 o powierzchni 12,85 m2
i 49 o powierzchni 13,31 m2 w hali garażowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.

Podstawa prawna: art. 35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344).