1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM TORUŃ. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM TORUŃ. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a

tel. 52 52 57 828; 693 559 899

e-mail: [email protected]

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r. na tablicy ogłoszeń Oddziału oraz stronach internetowych www.amw.com.pl opublikowano wykaz nr 1/03/2023 nieruchomości przeznaczonej do zagospodarowania w formie najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej budynkiem o powierzchni 569,84 m2, położonej w Toruniu przy ul. Gregorkiewicza 3, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 84/2 o powierzchni 0,1377 ha, obręb 0018, KW TO1T/00121864/8.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.

Podstawa prawna: art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344).