1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Pomorska Spółka Gazowa ogłasza postępowanie prowadzone w...
Wróć do listy komunikatów

Pomorska Spółka Gazowa ogłasza postępowanie prowadzone w trybie wyboru ofert.

POMORSKA SPÓŁKA GAZOWA OGŁASZA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE WYBORU OFERT
NR POSTĘPOWANIA: ZNC/2012/00414/O/BYD

1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie robót budowlano-montażowych związanych z remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 40 oraz w budynkach P, S, N, G, L na terenie OZG Bydgoszcz przy ul. Jagiellońskiej 42 zgodnie z przedmiarami robót, zapisami SIWZ, uwagami zamawiającego oraz przeprowadzoną wizją lokalną.
Zakres zadania obejmuje m.in.:
- wymianę drzwi,
- wymianę płytek,
- wymianę wykładziny,
- obłożenie ścian płytą kartonowo - gipsową,
- prace malarskie, tynkarskie,
- wykonanie izolacji cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych,
- wymianę sufitu podwieszanego,
- wymianę parapetów,
- wymiana paneli podłogowych,
- wykonanie posadzek płytkowych,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem armatury wewnętrznej
- wymianę okien.
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 18.01.2013r.
3. Materiały niezbędne do przygotowania oferty w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. www.psgaz.pl w  zakładce przetargi lub w Oddziale Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, budynek T, pok. 14.
4. Oferty należy złożyć w formie zgodnej z zapisami SIWZ w terminie do dnia 24.12.2012 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, budynek B.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2012 r. o godz. 10.02, w Oddziale Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42 w budynku T, pok. nr 10.
6. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 328-51-66 w godz. 08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.