1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ogłasza przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

Przedmiot zamówienia:

Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z naprawą części elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kozanowskiej 73-75

oraz Koszykarskiej 60 A będących pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu

Termin złożenia oferty: 15.06.2022 r. o godz. 9:00

Termin otwarcia oferty: 15.06.2022 r. o godz. 9:15

Pożądany termin realizacji zamówienia: 31.08.2022 r.

Wadium: 14 000 zł

1. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a – III p. Galerii Pilczyckiej „Viktor” oraz wpłacenie wymaganego wadium na konto Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu: nazwa przetargu, informacja z adresem firmy).

2. Informacje na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a, w Dziale Technicznym oraz pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 7.00-15.00 od pn.-pt.

3. Specyfikację można pobrać w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: https://energetyk.wroc.pl/aktualnosci/przetargi

4. Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oferentów będą publikowane pod adresem internetowym: https://energetyk.wroc.pl/aktualnosci/przetargi

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny