1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul....
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul. Drukarska 34 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka”Wrocław, ul. Drukarska 34OGŁASZA PRZETARGI OFERTOWE NIEOGRANICZONEna realizację następujących zadań:
zad. 1
Termomodernizacja elewacji wraz z kolorystyką budynku
– pawilonu usługowego przy ul. Drukarskiej 32 we Wrocławiu.
zad. 2
Naprawa attyki w budynku mieszkalnym przy ul. Drukarskiej 31-47 we Wrocławiu.
zad. 3
Wykonanie zamykanych boksów śmietnikowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Drukarskiej 10-14a oraz 16-20a we Wrocławiu.
zad. 4
Wykonanie robót w celu zrealizowania nakazu PINB – decyzja nr 950/2021 z dnia 15.04.2021 r. – w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Śląskich 169-169a we Wrocławiu,
zad. 5
Wykonanie robót w celu zrealizowania nakazów PINB – decyzje nr 2275/2020 oraz 2278/2020 z dnia 28.10.2020 r. – w budynkach mieszkalnych Zamawiającego.
 
Szczegółowe warunki przetargu dostępne  na stronie www.wojewodzianka.pl; można je również odebrać w budynku ZarząduSpółdzielni przy ul. Drukarskiej 34, pok. nr 8, tel. 71 367-43-31 wew. 18.
Wadium: 13 000,00 zł (zad. 1), 3 000,00 zł (zad. 2), 2 000,00 zł (zad. 3, 4), 6 000,00 zł (zad. 5), płatne na konto Spółdzielni w PKO BP III Oddział Centrum we Wrocławiu nr 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489. 
Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną hasłem: „Termomodernizacja elewacji – zad. 1”; „Naprawa attyki – zad. 2”; „Wykonanie boksów śmietnikowych – zad. 3”; „Roboty w wyniku nakazu PINB przy ul. Powst. Śl. 169-169a – zad. 4”; „Roboty w wyniku nakazów PINB na N13 
– zad. 5” należy złożyć do 26.05.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 3, do godz. 9:30.Część jawna przetargu odbędzie się 26.05.2022 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, od godz. 10:00.
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.